Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Snerydning og saltning

Når sneen falder og frosten sætter ind, så gør vi alt hvad vi kan for at holde kommunens veje og stier fri for sne og is.

Rebild Kommune har i fællesskab med grundejerne pligt til at sikre de bedst mulige forhold for både gående og kørende trafikanter. Her kan du læse vores retningslinjer for snerydning og saltning, samt læse om dine forpligtigelser som grundejer. 

Vores ansvar som kommune

Vi gør alt, hvad vi kan for at holde kommunens veje og stier fri for sne og is om vinteren.

Vi rydder for sne, når det sner så kraftigt, at færdsel på offentlige veje og stier ikke kan afvikles normalt.

Vi salter, når vi konstaterer, at føret er glat.

Du kan læse mere i vores vinterregulativ:

Prioritering af kommunens veje

Det er ikke praktisk muligt at rydde sne eller salte i hele kommunen samtidigt. Det kan derfor betyde, at der i frostvejr eller snefald kan være områder med glatte veje, stier eller fortove. Derfor vil vi selvfølgelig opfordre til at være ekstra forsigtig i trafikken og køre efter forholdene.

Vi prioriterer altid at holde vigtige gennemgående veje og hovedindfaldsveje til byer åbne.

Du kan se hvilke veje vi rydder i hvilke tidsrum, og hvordan de er prioriteret på dette kort: 

Kort over vintervedligehold

Vejene er inddelt i farve og prioritering, som du kan læse mere om herunder:

Din opgave som grundejer

  • Sikre adgangsforhold:

Som grundejer har du ansvar for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbuddet, avisbuddet, renovationsarbejderen, dine gæster og dig selv.

  • Sikker færdsel:

Hvis det er usikkert, at færdes på eller ved din ejendom på grund af manglende vintervedligeholdelse, har renovationsarbejdere, postbude og lignende lov til at lade være. Du kan blive gjort ansvarlig i eventuelle erstatningssager, hvis nogen kommer til skade på de steder, hvor du har pligt til at bekæmpe glatføre.

  • Sikkert fortov:

Du har pligt til at rydde sne og salte på fortove, hvis du bor ved offentligt fortov.

Færdsel på isen

Al færdsel på isen på kommunens søer, vandløb og andre vandsteder er forbudt, indtil der bliver opsat skilte om, at isen er sikker.

Du må altså kun gå ud på isen hvis du kan se et tydeligt skilt med "Færdsel på isen tilladt". 

Monsido - statistik

Cookieinformation