Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Lån af offentlige arealer

Har du brug for at stille en container eller andet materiel på vejen? Skal du bruge vejen til at holde fest? Uanset hvad, skal du altid søge om tilladelse først.

Udendørsarrangementer på offentlige arealer kan f.eks. være: gadefester, gadeoptræden, cirkus, koncerter, friluftsmøder, demonstrationer, bagagerumssalg, loppemarkeder, torvedage, planche-udstillinger, opstilling af udstyr, indsamling til humanitære formål, cykel- motionsløb, orienteringsløb, byfester, filmoptagelser og lignende.

Nordjyllands politi skal altid give tilladelse til afholdelse af cykel- motionsløb. Rebild Kommune kan ikke behandle en ansøgning, før Nordjyllands politi har givet tilladelse til afholdelse.

Nordjyllands politi kan træffes på mail: njyl@politi.dk

Ansøgning

Ansøgninger skal indsendes elektronisk via selvbetjeningsløsningen, som du finder nedenfor.

Ansøgningen skal indsendes i god tid og senest 5 hverdage inden arrangementet skal afholdes. Arrangementet må markedsføres, når der er givet tilladelse, medmindre andet er aftalt.

Vær opmærksom på at ved salg af juletræer, bagagerumssalg, loppemarkeder, pølsevogne og lignende, skal ansøgningen sendes til Rebild Kommune. Det gør du ved at sende en mail til Center plan, Byg og Vej: PBV@rebild.dk

Regulativ for benyttelse af offentlige arealer

Der er ved at blive udarbejdet et regulativ for benyttelse af offentlige arealer. Regulativet omhandler de vilkår der er for lån af offentlige arealer. F.eks.:

  • Udstillinger
  • Loppemarkeder
  • Cykel-, motionsløb
  • Byfest
  • Torvesalg
  • Udeservering
  • Koncerter
  • Stilladser, Containere og lignende
  • Løse skilte, flag, parasoller og lignende
  • Private skilte på eller ud over den offentlige vejs areal. f.eks. Nabohjælp

Hvis du vil vide mere

Kontakt gerne Center Plan, Byg og Vej for nærmere uddybelse på tlf.: 9988 9988 eller mail: PBV@rebild.dk 

Du har mulighed for selv at følge med i hvor der er vejarbejde eller arrangementer der gør, at en vej er spærret for gennemkørsel. Det kan du på Vejdirektoratets trafikinfo via linket

Trafikinfo

På kortet skal du sætte kryds ud for ’Vejarbejde’ i menuen til venstre og zoom ind på kortet eller søg på et vejnavn.

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik