Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Renhold og vedligeholdelse

Der er meget der skal renholdes og vedligeholdes på fortove, stier, veje og grønne arealer hele året rundt. Det er både dit og vores ansvar at få dette gjort. Du kan læse mere om hvordan vi gør dette, samt hvilke forpligtigelser du har som grundejer.

Gadefejning

I Rebild kommune opererer vi med 3 forskellige slags fejninger på vores offentlige veje og stier. Umiddelbart efter vinter bliver den første fejning kørt. Herefter har vi året igennem 3 almindelige fejninger hvorefter vi har en løvfaldsfejning sidst på efteråret.

I perioder med meget regn eller blæst i efteråret kan der i perioder være sand eller blade på kørebanen. I disse perioder rykker vi ekstraordinært ud, såfremt trafiksikkerheden er på spil.

Asfaltveje

Rebild Kommune har 790 km asfalteret offentlig vej. Vi registrerer alle veje for at kunne yde den bedste service i forbindelse med eksempelvis renholdelse af veje, stier og rabatter, snerydning og glatførebekæmpelse. 

Vi følger løbende udviklingen og nedbrydningen af vores veje ved visuel bedømmelse. Vi udarbejder hvert år en plan for vedligeholdelse og slidlag på kommunens veje.

Grusveje

I Rebild Kommune har vi ca. 114 km offentlige grusveje. Vores grusveje er inddelt i kategorier, afhængig af trafikmængde.

Vores grusveje vedligeholdes efter følgende retningslinjer:

  • Vejene afrettes efter behov og afhængig af trafikmængden på vejen. Udføres primært efterår og forår
  • Vedligeholdelsen sker når vejret tillader det, dvs. når evt. huller er tørre
  • Såfremt det vurderes nødvendigt, rettes profilet op i foråret og eventuelle huller fyldes og der sikres en ordentlig jævnhed af profilet

Rebild Kommune anbefaler at der tages hensyn til de borgere der bor op ad en grusvej, da der om sommeren kan være støvgener fra grusvejen.

Vær god ved vores grusveje og deres naboer. Dvs. hold hastigheden nede, kør uden om eventuelle huller og begræns om muligt kørslen med tunge køretøjer, især når vejene er våde.

Giv os et praj

Hvis du ser huller i vores asfaltveje og grusveje, eller meget vand på vejen kan det meldes ind via Giv et praj:

Monsido - statistik

Cookieinformation