Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Harmonisering af offentlige veje til privat fællesveje

I Rebild Kommune er der påbegyndt et arbejde omkring harmonisering af veje. Et arbejde som efter planen vil strække sig fra 2023 til 2029.

På siderne herunder kan du læse mere om det arbejde der pågår omkring harmoniseringen og få svar på en lang række spørgsmål om projektet.

Harmoniseringen er en politisk beslutning. Beslutningen om omklassificering af veje er truffet af Rebild Kommunes byråd på sit møde den 22. juni 2023 som pkt. 91. Byrådet har her sat en proces i gang for at udligne den forskelsbehandling, der er i serviceniveauet på vejene i kommunen. Formålet er at ensarte forholdene for grundejere, der bor ved veje med trafikale fællestræk. Arbejdet kaldes også harmoniseringen af veje i Rebild Kommune.  

Siden 2019 er hovedparten af veje ved ny udstykninger, blevet udlagt og anlagt som private fællesveje i Rebild Kommune. I Rebild Kommune skal cirka 91 km boligveje, 135 km mindre veje på landet samt 80 km grusveje harmoniseres, så de ændrer status til private fællesveje ligesom vejene, der er udlagt og anlagt siden 2019. Dette arbejde strækker sig over en periode på seks år fra 2023. 

Der skal gå mindst fire og maksimalt seks år fra offentliggørelsen til den endelige beslutning om harmonisering. 

Monsido - statistik

Cookieinformation