Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Private fælles veje

En privat fællesvej er en vej, der fungerer som færdselsareal for flere ejendomme end den ejendom, som vejarealet ligger på.

Ejere af andre ejendomme end den som vejarealet ligger på, har fået ret til at benytte vejen som færdselsareal. Retten er som udgangspunkt af privatretlig karakter.

Private fællesveje og brugen af dem er baseret på privatretlige aftaler, men de er samtidig undergivet en offentligretlig regulering.

Kommunen er vejmyndighed for private fællesveje.

De private fællesveje er reguleret af Bekendtgørelse af lov om private fællesveje. Loven skelner mellem private fællesveje i landzone og i byområder; de private fællesveje i landzone er omfattet af reglerne i lovens afsnit II, mens vejene i byområder er omfattet af lovens afsnit III.

Kommunen anbefaler, at der oprettes et vejlaug for den enkelte private fællesvej eller ved en sammenslutning af veje. Herved kan man bedre håndtere det vedligeholdelsesansvar, som den enkelte grundejer er pålagt. 

Læs mere om vejlaug

Monsido - statistik

Cookieinformation