Gravetilladelse - brug af vej

Grave
Skal du grave i vejen? Har du brug for at stille en container eller andet materiel på vejen? Skal du bruge vejen til at holde fest? Uanset hvad, skal du altid søge om tilladelse først.

Du skal altid søge om tilladelse hvis aktiviteten omfatter en offentlig vej. Du skal også søge hvis det drejer sig om en privat fællesvej i byer og bymæssige områder.

Vejarealet omfatter både kørebanen, samt eventuelt fortov, grøfter og rabatter.

Ansøgning

Det er vigtigt at du har tilladelsen fra os inden du begynder med aktiviteten. Du skal forvente at der går op til 10 arbejdsdage fra du sender din ansøgning til du har en tilladelse. Ofte vil der gå kortere tid, men send ansøgningen i så god tid som muiligt. 

Selvbetjening:

Gravetilladelse - brug af vej

Vejledning

Når du har åbnet selvbetjeningsløsningen skal du først vælge den fane der hedder 'Privat' og oprette dig som bruger. 

Når du har oprettet din sag under enten 'Gravetilladelse', 'Opstilling af materiel mv.' eller 'Arrangementer' kan du udfylde din ansøgning.

BEMÆRK: Ud over de obligatoriske felter der er markeret med en rød stjerne, er der en del felter du skal udfylde før vi kan behandle din ansøgning:

Graveansøgning

Når graveansøgningen er oprettet, skal følgende udfyldes:

  • Fanebladet generelt: Arbejdets art, ledningsdel, ledningstype
  • Fanebladet ”vejen”: Tegn gravearbejdet ind på kortet, udførelsesmetode, dybde, bredde, længde, under tværprofilelementer skal der udfyldes hvor i vejarealet der graves. Der skal ligeledes henvises til standard-afmærkningsplan, eller vedlægges egen afmærkningsplan
  • Fanebladet interessenter: Kontakttype, firma, fornavn, efternavn, vejnavn, husnr., by, telefonnummer.

Opstilling af materiel mv.

Når rådighedsansøgning (opstilling af materiel m.v.) er oprettet, skal følgende udfyldes:

  • Fanebladet ”vejen”: Tegn arealet ind på kortet. Der skal ligeledes henvises til standard-afmærkningsplan, eller vedlægges egen afmærkningsplan
  • Fanebladet materiel: Vælg materiel
  • Fanebladet interessenter: Kontakttype, firma, fornavn, efternavn, vejnavn, husnr., by, telefonnummer

Arrangementer

Når arrangementsansøgning er oprettet, skal følgende udfyldes:

  • Fanebladet ”vejen”: Tegn arealet ind på kortet. Der skal vedlægges en afmærkningsplan
  • Fanebladet materiel: Vælg arrangement, beskriv arrangementet
  • Fanebladet ansøger: Kontakttype, firma, fornavn, efternavn, vejnavn, husnr., by, telefonnummer

Print eventuelt denne vejledning.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu