Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Kommuneplan 2021 er i høring: Kom med din mening!

Rebild Byråd har den 25. marts 2021 besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2021 i høring.

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen forholder sig både til byerne og det åbne land, bl.a. udlæg af nye bolig –og erhvervsområder, butikker og hvordan vi sikrer og udvikler kommunens grønne og rekreative områder. Kommuneplanen har en tidshorisont på 12 år, og det er derfor en langsigtet plan for kommunens udvikling. 

Forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport er i offentlig høring fra den 19. april til den 14. juni, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger. 

Vi er interesserede i, hvad kommunens borgere, virksomheder, foreninger m.v. mener om Kommuneplan 2021. Derfor inviteres I til at deltage i debatten om udviklingen i Rebild Kommune. 

Læs mere om Kommuneplan 2021

Høringssvar

Skriv dit høringssvar

Frist
OffentliggørelseTest af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik