Regulativ for erhvervsaffald

rustne søm - www.colourbox.com
Se hvilke regler der gælder for erhvervsaffald

I 'Regulativ for erhvervsaffald' kan du se, hvilke regler der gælder for håndtering af affald fra virksomheder i Rebild Kommune. Regulativet er godkendt på byrådsmøde den 21. september 2017 med ikrafttrædelse 1. december 2017.

Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af erhvervsaffald med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere at fastsætte regler efter miljøbeskyttelsesloven om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse med videre med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger.

Menu