Når du vil bygge

Bygge
Samlet løsning til selvbetjening

Rebild Kommune har en samlet selvbetjeningsløsning, som du skal bruge når du skal bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om miljøtilladelser.

Løsningen hedder Byg og Miljø og den sikrer os en mere ensartet, effektiv og hurtigere byggeansøgning og sagsbehandling. Byg og Miljø hjælper dig hele vejen igennem ansøgningen og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Du kan søge om eller anmelde:

 • Alle typer af byggesager inklusive byggeri på fredet ejendom
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Spildevandsanlæg i det åbne land
 • Oprensning og udvidelse af sø
 • Etablering af ny sø
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Indvinding af vand til markvanding
 • Anmeldelse af olietank

Når du logger ind i Byg og Miljø, vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning. I Byg og Miljø skal du dog forholde dig til, at ovenstående punkter bliver kaldt for aktiviteter og at i stedet for at "ansøge om", skal du starter et projekt.

Du skal også være opmærksom på, at en eventuel ansøgning om landzonetilladelse skal søges via kommunenes hjemmeside.

Hjælp og vejledning til brug af den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø, kan søges hos Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.

Du kan også få hjælp til hvordan du skal ansøge, ved at se denne video på Byg og Miljø-løsningen.

Du kan selv gøre meget for at sikre, at din ansøgning indeholder de informationer og bilag, vi har brug for, når vi skal behandle din byggesag. Find gamle tegninger i byggesagsarkivet og se tjeklisten under selvbetjening, før du søger.

Spørgsmål kan rettes til pbv@rebild.dk

Intet gebyr for byggetilladelser

Rebild Kommune har fjernet alle gebyrer på byggesager. Der er ikke sendt regninger ud på byggesager siden 3. april 2014, og det bliver der heller ikke fremover.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden kan variere, da det kommer an på hvilken type byggeri der er tale om. Du kan se nærmere i de Differentierede servicemål 2018

Vi benytter digital sagsbehandling, og derfor skal alt ansøgningsmateriale søges via Byg og Miljø.

 

Ansøgninger i Byg og Miljø

Når du skal ansøge om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden.

Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

Læs vores guider

Det kan være en god ide at læse vores guider til brugen af selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Der er en til når du skal starte en nyt projekt og hvis du senrere skal sende supplerende oplysninger.

Du finder selvbejeningen nederst på denne side.

Hvad gælder for mig?

Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om blandt andet

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som for eksempel drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist.

Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Landsdækkende system

Byg og Miljø er et landsdækkende system. Det betyder, at du møder det samme system, hvis du for eksempel skal restaurere dit hus i én kommune og bygge sommerhus i en anden. Eller hvis du som professionel rådgiver bygger mange forskellige steder i landet.

Du kan finde Byg og Mijø på www.bygogmiljoe.dk
På hjemmesiden findes en introduktion til løsningen.

Skal du bygge nyt, til eller om

Hvis du vil bygge........

Skal du bygge dobbelthuse eller rækkehus

kjhfdsjhgyufgefeshs

Selvbetjening:

Find byggesager

Her kan du få adgang til Rebild Kommunes byggesagsarkiv - weblageret. Weblageret indeholder kun afsluttede byggesager.
 
Når du har åbnet weblageret, skal du vælge Rebild kommune. Du søger sagerne frem ved hjælp af din adresse.
 
Hvis du finder fejl i weblageret, eller har du spørgsmål, så kontakt pbv@rebild.dk.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu