Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Dårlig bredbåndsdækning, foto: Colourbox

Bredbåndspulje 2021

Energistyrelsen har åbnet for ansøgninger til Bredbåndspuljen 2021. Hvis du bor i et område med dårlig dækning, så er det nu, du skal gå sammen med dine naboer og få en ansøgning af sted.

Du kan læse alle de uddybende informationer på Energistyrelsens hjemmeside - her får du den korte version.

Læs alt om Bredbåndspuljen på Energistyrelsens hjemmeside ved at klikke her

Hvem kan søge om tilskud?

  • En sammenslutning af lokale borgere og virksomheder 
  • Bolig- virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload (og i meget begrænset omfang til adresser med en download hastighed på mere end 10 Mbit/s og maksimalt 20 Mbit/s)
  • Adresserne skal ligge i landzone, og der må ikke være planer om en forbedret dækning inden for de kommende tre år. 

Betingelserne for at søge tilskud er:

  •  Adresserne er tilskudsberettiget – se bredbåndskortet
  •  Mindst to personer fra to forskellige adresser
  •  Fuldmagter fra alle adresser
  •  Egenbetaling på mindst 4000 kr. i gennemsnit pr. adresse

Hvis din adresse er registret som ansøgningsberettiget, har du fået brev om det fra Energistyrelsen i din e-boks. 

Hvis du mener, at din dækning er så dårlig, at du også burde være berettiget til at søge støtte, så kan du gøre indsigelse hos Energistyrelsen.  

Vigtige datoer

29. august 2021 - Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet

20. september 2021 - Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. 

25. oktober 2021 - Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2021

Medio december - Udsendelse af tilsagn eller afslag

Flere informationer

Hvis du vil vide mere, kan du læse om hele processen og ansøgningsproceduren på Energistyrelsens hjemmeside 

Energistyrelsens hjemmeside

Hvis I går i gang med ansøgningsprocessen...

...så hører vi meget gerne fra jer. Vi kan evt. hjælpe med at koble jer med andre ansøgere eller skabe forbindelse til de tovholdere, der har erfaringer fra de tidligere år. 

Kontaktpersoner i Rebild Kommune

Landdistriktskonsulent Sara Tornøe, e-mail: sato@rebild.dk, tlf.: 99 88 77 14

Digitaliseringsprojektleder Jonas B. Ustaoglu, e-mail: jbus@rebild.dk, tlf.: 99 88 75 42 

Cookieinformation