Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Funding Rebild

Rådgivning om projektudvikling og fundraising til foreningslivet i Rebild Kommune 

Går du og din forening med en god idé til et projekt eller en indsats? Mangler I inputs til, hvordan I kommer i gang? Eller har I brug for gode råd til, hvordan I kan få midler til at realisere jeres idé? Så læs mere her.

Foreninger og selvejende institutioner i Rebild Kommune kan nu få målrettet rådgivning og sparring om udvikling og fundraising til jeres projektidé eller initiativ. Det kan være en spejderforening, der ønsker nye, bedre rammer, en kulturforening, der går med en idé om et nyt initiativ for ensomme, eller en halbestyrelse der har planer om at udvide.  

Rådgivningsteamet

Rådgivningsteamet består af:

  • Jesper Skytt Hvid, fundraiser i Rebild Kommune 
  • Sara Tornøe, udviklingskonsulent i Rebild Kommune
  • Christina Dige Rejkjær, leder af Frivilligcenter Rebild. 

Andre ”gæsterådgivere” kan blive inviteret med til møderne efter behov.   

Tilmeld jer til et rådgivningsmøde

Det er muligt at booke tid med rådgivningsteamet på følgende datoer i 2022:

  • Onsdag den 18. maj, kl. 16.30-19.30
  • Mandag den 20. juni, kl. 16.30-19.30
  • Tirsdag den 23. august, kl. 16.30-19.30
  • Onsdag den 5. oktober, kl. 16.30-19.30

Vi afsætter ca. 45 minutter til hver forening/initiativ, hvor I kan få sparring på jeres konkrete projektidé.  

Tilmeld jer og jeres projektidé ved at udfylde og indsende skemaet (som findes nederst på siden her) og eventuelt andet materiale på mail til jshv@rebild.dk senest 3 uger inden den mødedato, I gerne vil benytte.

I vil herefter modtage en tilbagemelding fra os. Vær opmærksom på, at I først er tilmeldt, når I har modtaget en bekræftelse på mail. 

Formålet med skemaet er, at vi i rådgivningsteamet kan få en god forståelse af, hvad jeres ønsker og behov er for rådgivning. Samtidig har vi brug for at vide, hvilke af de kommende møder I har mulighed for at deltage i.   

Sid gerne flere sammen, når I udfylder skemaet, så I giver en samlet tilbagemelding fra jeres forening/projektgruppe.    

Hvis I har udarbejdet en kort projektbeskrivelse, et budget eller en plan for finansiering af projektet/initiativet, må I også meget gerne sende materialet med som vedhæftede filer, når I sender skemaet ind i udfyldt stand. 

Rådgivningen vil udelukkende blive givet ud fra det materiale, I sender til os forud for mødet. 

Monsido - statistik

Cookieinformation