Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Bostøtte i eget hjem

Bostøtte i eget hjem er et tilbud om støtte til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Formålet med bostøtte i eget hjem er at sikre udvikling eller vedligeholdelse af funktionsniveau og sociale kompetencer. 

Bostøtten kan for eksempel omfatte støtte til:

  • optræning og udvikling af færdigheder, herunder også støtte til praktiske gøremål
  • motion i dagligdagen
  • kontakt til læge, psykiatri, speciallæge og myndighed 
  • samarbejde og møder med forskellige instanser
  • mestring af hverdagen og egen økonomi

Bostøttens indhold konkretiseres gennem en handleplan, hvor borger og bostøtte i samarbejde formulerer konkrete mål og metoder for indsatsen. Tidsrummet for bostøtte planlægges af borger og bostøtte i samarbejde, og aftales ud fra behov og målsætning.

I bostøttegruppen er der bred faglighed blandt personalet - pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

For at få tildelt bostøtte i eget hjem skal du visiteres af din myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap.

Monsido - statistik

Cookieinformation