Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Støtte- og kontaktperson

Støtte- og kontaktperson er et tilbud om støtte til de mest socialt udsatte og isolerede personer med sindslidelse, misbrugsproblemer eller sociale problemer.

Støtte- og kontaktpersonordningen er et frivilligt tilbud til voksne med behov for at fastholde og styrke sin kontakt til omverdenen. Indsatsen tager udgangspunkt i personens egne ønsker og behov, og kan være en stor støtte i at komme i gang med at benytte andre muligheder og tilbud. 

Formålet med støtte- og kontaktpersonordningen kan også bestå i at være opsøgende, i forhold til personer der ikke umiddelbart kan opnås kontakt til, og som lever i synlig nød og/eller i en belastende psykisk isolation. 

Du kan selv henvende dig, eller du kan som familiemedlem, ven, nabo eller lignende henvende dig, hvis du er bekymret for en persons trivsel. Efter henvendelsen vil to støtte- og kontaktpersoner tage kontakt til personen.

For at få tildelt en støtte- og kontaktperson skal der rettes henvendelse til leder af De Socialfaglige Tilbud. 
 

Monsido - statistik

Cookieinformation