Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Ungetilbuddet Rafus Grande

Har du svært ved at lære, har brug for støtte og vejledning til på sigt at bo i egen bolig, problemer med at gennemføre en uddannelse, svært ved at holde på et job eller mindre psykiske problemer, så er ungetilbuddet Rafus Grande måske det rette sted for dig. Rafus Grande er et midlertidigt bo- og støttetilbud til unge med lavt funktionsniveau i alderen 18 til 30 år.

I Ungetilbuddet Rafus Grande er der plads til seks unge. Du skal være i beskæftigelse eller være under uddannelse for at kunne bo her. Der er ikke personale i huset om natten, så du skal kunne være alene i et vist omfang. Unge der er fysisk udadreagerende, eller har et aktivt misbrug, kan ikke benytte tilbuddet.

I Rafus Grande støtter og vejleder vi dig i at mestre hverdagen. Det kan blandt andet være hjælp til at lære at bo alene, støtte til at skabe og fastholde socialt netværk, gøre rent på dit værelse, købe ind, støtte op om uddannelse og job samt understøtte din personlige udvikling. Vi har fokus på, at du får struktur i hverdagen, og vi vil sammen med dig finde ud af, hvad dine behov er, så vi i fællesskab kan hjælpe dig godt på vej.

Du skal visiteres til Rafus Grande gennem din myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap. Du vil som minimum modtage 15 timers bostøtte pr. uge. Du kan også benytte tilbuddet, hvis du er i efterværn. For at høre mere om tilbuddet kan du kontakte din myndighedsrådgiver eller lederen af de socialfaglige tilbud. 
 

Kontakt leder af De Socialfaglige Tilbud på telefon 99 88 84 00

Monsido - statistik

Cookieinformation