Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Dannebrog

Grundlovsceremoni

Før du kan få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Sådan en holder kommunen to gange om året.

Når du får dansk statsborgerskab sker det ved lov. Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Fra 2019 skal du desuden deltage i en grundlovsceremoni for at få dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står:
"Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati."

På grund af coronaen er det i øjeblikket ikke et krav, at du også skal give hånd til et medlem af byrådet eller en embedsmand.

Det skal du medbringe til ceremonien

Du skal medbringe gyldig fotolegitimation i form af:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte lande, og hvori det er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har gyldig legitimation, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation. Denne tilladelse skal medbringes.

Du skal også medbringe den ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Du må ikke underskrive erklæringen på forhånd.

Næste grundlovsceremoni 

Rebild Kommune holder næste grundlovsceremoni mandag den 12. april 2021.

Du kan altid henvende dig til kommunen på telefon 99 88 99 88 og bede om at tale med den medarbejder, der er ansvarlig for afholdelse af ceremonien.

Alternative muligheder

Selvom du bor i Rebild Kommune, kan du deltage i grundlovsceremonien i en anden kommune.

Tilmelding og frister

Tilmeldingsfrist: Fredag, den 19. marts 2021.

Du kan tilmelde dig pr. mail via linket herunder. Oplys dit fulde navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og hvor mange gæster du eventuelt tager med til ceremonien. 

raadhus@rebild.dk

Du kan også tilmelde dig telefonisk på 99 88 99 88.

FAQ - ofte stillede spørgsmål

  • Der er ikke krav om, at bipersoner deltager i ceremonien. Har du børn under 18 år som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk indfødsret sammen med dig.

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik