Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Tidsplan

Arbejdet med ny skole og livs- og læringsmiljø i Støvring, er et stor og komplekst projekt. Denne tidsplan kan forhåbentligt være med til at skabe et bedre overblik.

Tidsplanen viser arbejdet med det fremtidige livs- og læringsmiljø i Støvring. Her ses processen fra visionsfasen med opstart i 2024 og frem til indflytning og ibrugtagning i 2030. 

Arbejdet består af fem forskellige faser – du kan se tidsplanen her:

På nuværende tidspunkt er vi godt i gang med visionsfasen, hvor målet er at formulere grundstenene i det fremtidige livs- og læringsmiljø. Derfor har vi blandt andet været på inspirationstur og gennemført to workshops med deltagelse af lærere, pædagoger, elever, pædagogiske ledere, ungdomsskole og politikere. Det er også i visionsfasen, at vi laver en større inddragelsesproces, ved blandt andet at afholde et borger- og interessentmøde, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. 

Dernæst følger programfasen, hvor visionsfasen skal konkretiseres. Derfor skal der i denne fase ske en tættere aktør- og brugerinddragelse. Det er også i denne fase, at der gennemføres udbud omkring bygherrerådgivning og det endelige byggeprogram færdiggøres.  

I de følgende faser afklares valg af arkitektprojekt og byggeprocessen opstartes. Denne side vil løbende blive opdateret, når nye faser opstartes.

Monsido - statistik

Cookieinformation