Adresser og husnumre

Adresser og husnumre
Adresserne er Danmarks vigtigste vejviser - både så postbuddet kan finde dig, og skulle uheldet være ude, så er det meget vigtigt, at ambulance, brandvæsnet eller politiet kan nå hurtigt frem, uden omvej.

Det er kommunen som er adressemyndighed i Danmark. I Rebild Kommune ligger denne opgave i Center Plan, Byg og Vej.

Når alarmcentralen 112, får et opkald er det utrolig vigtigt, at adressen de får oplyst, er så præcis som muligt. Derved kan de på få sekunder finde stedet på et elektronisk kort og sende de rigtig udrykningskørtøjer af sted. Derfor er det meget vigtigt, at skiltning med adressen er så synlig som muligt. Ofte er det ikke lokal kendte personer, som ringer 112 og derfor er synligheden af både vejnavn og husnummer vigtig. Andre vigtige brugere af adresserne er blandt andet diverse fragtfirmaer og postomdeling, men også i forbindelse med navigationsudstyr (GPS) er det vigtigt at have korrekte adresser.

Hvem har ansvar for skiltning?

Er du ejer af en ejendom, er det altid dit ansvar, at sørge for opsætning af et korrekt husnummerskilt. Derimod er skilte med vej- eller gadenavn er næsten altid vores ansvar.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Hvis du opdager en fejl eller uhensigtsmæssighed i en adresse vil vi gerne have det at vide. Dette gælder selvfølgelig også hvis du opdager manglende vej- eller gadeskiltning i kommunen.

Du kan henvende dig til Center Plan, Byg og Vej på pbv@rebild.dk eller på telefonnummer 99 88 99 88.

Fejl i Navigationsudstyr (GPS)

Vi får jævnligt henvendelser fra borgere, som gør opmærksom på fejl i adresser på forskelligt navigationsudstyr til biler.
I Danmark er alle adressedata frit tilgængelige og de enkelte navigationsfirmaer, bestemmer selv hvor, og hvor ofte de opdaterer deres udstyr. Desuden kører mange rundt med kort og adresser i deres navigationsudstyr, som ikke er blevet opdateret og derfor er forældede.

Får vi en henvendelse vedrørende en fejladresse i navigationsudstyr, tjekker vi selvfølgelig om adressen er korrekt placeret i det offentligt tilgængelig adresseregister.  

Menu