Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Hegn og hegnsyn

Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet - en fælles sag.

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud.

Der kan dog være undtagelser. I lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter kan der være begrænsninger, som I skal overholde – også selv om I har lavet en anden aftale.

Hvad er et hegn?

Et hegn kan være udformet som plankeværk, raftehegn, trådhegn, mur, hæk eller lignende. 
Hegn administreres efter bestemmelserne i hegnsloven.

I hegnslovens forstand skelnes mellem fælleshegn og egne hegn.

  • Fælleshegn er et hegn i skellet mellem to ejendomme.
  • Eget hegn er et hegn, der står helt på egen grund langs skel - dog ikke længere væk fra skellinjen end 1,75 meter eller hegn mod offentlig vej.
  • Træer opfattes som hovedregel ikke som et hegn. Der kan dog være tilfælde, hvor en række træer tilsammen danner et hegn. Et hegnsyn vurderer, om træerne har funktion af et hegn.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo i spørgsmål om jeres hegn, for eksempel udseende, højde, placering, vedligeholdelse og så videre, kan du udfylde blanketten "anmodning om hegnsyn" og sende den til Hegnssynet for Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller via mail til:

pbv@rebild.dk

Det anbefales dog altid, at naboerne selv prøver at finde en løsning uden indblanding fra hegnssynet.  

Det er vigtigt, at du selv fremkommer med alle relevante oplysninger til sagen, idet hegnssynet kun må tage stilling til de fremførte påstande. 

Når hegnssynet har modtaget de nødvendige oplysninger, vil begge naboer blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde - en hegnssynsforretning. 

Hvad er et hegnsyn?

Et hegnssyn består af tre uvildige personer udpeget af kommunen. Hegnssynet vil så vidt muligt forsøge at mægle mellem parterne for at nå en løsning/forlig. Et forlig skal altid underskrives af begge parter. 

Hvis det ikke lykkes, er det hegnssynets afgørelse, der vil være gældende. Hvis en af jer er utilfredse med afgørelsen, kan I få sagen afgjort i retten ved et civilt søgsmål. 

Der er et gebyr på 1.897,00 kr. for en hegnsynssag. Udgiften til hegnsynet skal typisk betales af den part, der ikke får ret. Ved forlig deles regningen mellem de to naboer. 

Hegnssynet tager ikke stilling til skel. Er uenigheden et spørgsmål om skel, må ejerne selv kontakte en privatpraktiserende landinspektør.

Du kan læse mere og hegnsynets opgave og hegnloven ved at følge linket nedenfor. 

Læs mere om hegnsyn

Har du spørgsmål, så kontakt pbv@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation