Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Ny varmepumpe? Husk naboen

Varmepumper er et godt alternativ til f.eks. oliefyr eller fastbrændselsfyr, hvis man gerne vil være fri for at tænke på at købe brændsel.
Støjen fra anlægget er dog fornuftigt at tænke ind i placeringen, så man kan bevare det gode naboskab.

Varmepumper kan give støjgener både ude og inde. Støj fra varmepumper kan derfor blive et problem, hvis din nabo bor tæt på. 
Støjgrænsen er som tommelfingerregel 35 dB ved skel til din nabo i nattetimerne (kl. 22 – 07) i de områder, hvor folk typisk forventer nattero. 

Du skal derfor tænke dig godt om, inden du vælger at installere en varmepumpe og hvor den placeres i forhold til din nabo. Hvis du placerer din varmepumpe over et område der er belagt med fliser, vil det være med til at øge støjen mod naboen, i forhold til hvis den er placeret over et område med græs. Der er også forskel på varmepumper - nogle modeller støjer mere/mindre mens andre modeller har nattesænkning.

En varmepumpe betragtes som en bygningsdel, som følge bygningsreglementet skal placeres mindst 2,5 m fra skel til nabo, medmindre anden afstand er krævet i en deklaration eller lokalplan for området.

Hvis kommunen modtager en klage over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give et påbud om at støjen fra varmepumpen skal nedbringes. Dette kan f.eks. gøres vha. støjreducerende foranstaltninger såsom afskærmning, isolering eller i værste fald ved at flytte anlægget. 

Energistyrelsen har udarbejdet en guide omkring støj fra varmepumper og en beregningsmodel med kort, der kan hjælpe med at finde den bedste placering af en varmepumpe. I beregningsmodellen kan du vha. data fra den ønskede varmepumpe sætte udbredelsen af støj på et kort over din ejendom, så du kan finde den bedste løsning. Som anlægget ældes, så larmer det typisk også lidt mere – tænk gerne slitage med ind i placeringen.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med varmepumper kan du kontakte Virksomhedsgruppen på tlf.nr. 9988 7652 eller på virksomhed@rebild.dk

Energistyrelsens vejledning til varmepumper

Støjberegner med kort

Støjniveau

Monsido - statistik

Cookieinformation