Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Forskrift for brændeovne - undgå gener fra røg

Kender du kravene til det brændsel, som må bruges i fyringsanlæg til fast brændsel op til og med 50 kW indfyret effekt?
Derudover skal du være opmærksom på, at boligområder med lokalplan fra efter d. 1. august 2023 skal have en røgsuger på skorstenen. Det kan du alt sammen læse om i vores brændeovnsforskrift.

Hvis du bruger brændeovn eller på anden vis fyrer med fast brændsel, bør du læse Rebild Kommunes brændeovnsforskrift.

 

Læs brændeovnsforskriften her:

Forskriften har to formål.

Det første formål er at præcisere, hvilket brænde man må bruge i sit fyr til fast brændsel

Det andet formål er, at stille krav om røgsuger i nye boligområder, hvor lokalplanen er endeligt vedtaget efter 1. august 2023

 

Undgå gener fra røg

En røgsuger (opadrettet) reducerer mange røggener – for eksempel de gener, som skyldes optænding i en kold brændeovn.

Ved at bruge det rigtige brænde og tænde korrekt op, kan du også fjerne en del røggener.

Det kan du læse meget mere om i brændeovnsforskriften herover og i den vejledning vi linker til længere ned på siden.

Hvem gælder forskriften for?

Forskriften gælder for disse typer af fyringsanlæg:

 • Brændeovne
 • Pejse og pejseindsatser
 • Brændekedler
 • Fastbrændselsfyr
 • Stokerfyr
 • Pillefyr
 • Masseovne
 • Pilleovne

Forskriften gælder IKKE for halmfyr.

Vejledning

Vi har også lavet en vejledning, som er lettere at læse end forskriften.

I vejledningen finder du gode råd til optænding, brændsel og installering: 

Det lovlige brændsel er som udgangspunkt rent og tørt brændsel.

Tørt træ, er træ et vandindhold på højst 18 %.

Rent træ er:

 • Kløvet træ (råtræ)
 • Træpiller og træbriketter lavet af rent træ
 • Rent træ uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling, søm, skruer, beslag, og lignende.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget af alt dette, er du altid velkommen til at skrive en mail til os eller ringe til 99 88 99 88 og spørge efter Center Natur og Miljø.

Send os en mail

Monsido - statistik

Cookieinformation