Badesøer

Badesø
Vi har tre badesøer i kommunen: Hornum Sø, Store Økssø og Madum Sø.

Endelig badesæson!

På denne side kan du gennem badesæsonen se, om der er badeforbud i en af de tre badesøer i Rebild Kommune – det er rart at vide før du tager hjemmefra.

Status for badevandet opdateres som udgangspunkt, når der kommer resultater fra badevandsanalyserne.

Dansk

Der er ikke aktuelle badeforbud.

English

There is no current prohibition on bathing.

Deutsch

Es gibt keine aktuellen Badeverbot.

Analyserapporter - Analysis reports - Analyse Berichte

På plancherne ved badesøerne kan man se en QR-kode. Hvis du skanner den med din smartphone får du de aktuelle oplysninger om et evt. badeforbud. For at læse QR-koden skal du installere en app der kan skanne den. Søg efter 'QR'.

Hvad er en badesø?

At en sø er en badesø betyder, at vi i badesæsonen (1. juni til 1. september) holder øje med kvaliteten af badevandet.

Udenfor badesæsonen tages der ikke prøver af badevandet.

Badning sker altid på eget ansvar.

Hestebadning 

Hestebadning er kun tilladt i de søer, hvor grundejer giver tilladelse til det. Der kan opstå uheldige situationer mellem badende og ridende (bl.a. hestepærer i badevandet), derfor fremhæver vi forholdene for de tre badesøer: 

Madum Sø

Ved Madum Sø er det Lindenborg Gods, der ejer arealerne med de to badesteder.
Lindenborg Gods tillader ikke hestebadning i den næringsfattige Madum Sø.
Der er en fredning, der begrænser badning for besøgende til de to badesteder (på øst- og vestsiden). 

Store Økssø

Ved Store Økssø er det Naturstyrelsen, der ejer søbredden.

Naturstyrelsen har på den nordlige side af stien omkring Store Økssø lavet en plads til hestebadning nær Havemosen.
Hestebadestedet er over 400 m fra de populære badesteder for mennesker, så påvirkningen af badevandet er minimalt.

Man kan læse mere om Ridesporet fra Rold Skov til Store Økssø (bl.a. adgangsforhold) 

Man kan på dette kort se hestebadestedet (nummer 8)

Hornum Sø

Ved Hornum Sø ejer Rebild Kommune søbredden på den østlige side – se dette kort over søbred ejet af Rebild Kommune

Rebild Kommune tillader ikke hestebadning fra/ud for bredden ejet af Rebild Kommune.

Dette er for at tage hensyn til  badestranden og minimere næringsstofbelastningen i Hornum Sø.

Menu