Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Badesøer

Vi har tre badesøer i kommunen: Hornum Sø, Store Økssø og Madum Sø.
På denne side kan du gennem badesæsonen se, om der er badeforbud i en af de tre badesøer i Rebild Kommune.

Dansk

Der er ikke aktuelle badeforbud.

English

There is no current prohibition on bathing.

Deutsch

Es gibt keine aktuellen Badeverbot.

Analyserapporter - Analysis reports - Analyse Berichte

På plancherne ved badesøerne kan man se en QR-kode. Hvis du skanner den med din smartphone får du de aktuelle oplysninger om et evt. badeforbud. For at læse QR-koden skal du installere en app der kan skanne den. Søg efter 'QR'.

Cookieinformation