Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Sejlads og fiskeri

Som udgangspunkt er der adgang til sejlads med ikke-motordrevne fartøjer på alle vandløb og søer med mere end én bredejer. Retten til fiskeri tilhører altid bredejeren. I nogle tilfælde er fiskeretten udlejet til sportsfiskerforeninger eller andre.

Monsido - statistik

Cookieinformation