Sejlads og fiskeri

Sejlads og fiskeri - foto: Vandløbsgruppen
Som udgangspunkt er der adgang til sejlads med ikke-motordrevne fartøjer på alle vandløb og søer med mere end én bredejer, men retten til fiskeri tilhører altid bredejeren. I nogle tilfælde er fiskeretten udlejet til sportsfiskerforeninger eller andre.

Sejlads

Retten til sejlads omfatter ikke ret til jagt eller fiskeri og sejladsen må ikke medføre skade eller ulempe for vandløbet eller søen.

Det er et krav, at der er lovlig adgangsvej til vandløbet eller søen. Der er dog en række offentlige vandløb, hvor sejlads ikke er tilladt ifølge regulativerne.

Fiskeri

Retten til fiskeri tilhører altid bredejeren - I nogle tilfælde er fiskeretten udlejet til sportsfiskerforeninger eller andre.

Bredejeren må fiske i eget fiskevand uden fisketegn. Alle andre skal have det officielle fisketegn. Derudover kan det være nødvendigt at løse fisketegn til fiskesteder og sportsfiskerforeninger.

 

Menu