Vandløb

Vandløb - foto: Vandløbsgruppen
Vandløb er delt op i private og offentlige vandløb. Kommunen er vandløbsmyndighed for begge typer og fører tilsyn med vandløbenes miljøtilstand. Der er en målsætning for hvor rene vandløbene skal være, og hvor rige de skal være på blandt andet fisk, planter og insekter.

Rebild Kommune ligger fra naturens hånd på Himmerlands nord-sydgående og øst-vestgående vandskel. Det betyder, at mange af de større himmerlandske vandløbssystemer udspringer i Rebild Kommune.

Det gælder for:

  • Binderup Å
  • Haslevgård Å
  • Lerkenfeld Å
  • Lindenborg Å
  • Simested Å
  • Sønderup Å
  • Hasseris Å
  • Østerå 
  • Korup Å
  • Villestrup Å 

Private og offentlige vandløb

Vandløb er delt op i private og offentlige vandløb. Vi er vandløbsmyndighed for begge typer, og har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb, mens private vandløb skal vedligeholdes af bredejerne.

I Rebild Kommune er der i alt cirka 300 km offentlige vandløb. Alle offentlige vandløb er omfattet af et regulativ, der blandt andet beskriver, hvordan vandløbet skal vedligeholdes.

Tilsyn

Vi fører tilsyn med vandløbenes miljøtilstand og håndhæver overtrædelser af vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven og okkerloven med flere. Mange vandløb er desuden beskyttet mod indgreb af naturbeskyttelseslovens § 3

Målsætninger for vandløb

Der er en målsætning for hvor rene vandløbene skal være, og hvor rige de skal være på fisk, planter og insekter med mere. En af vores opgaver er, at fremme initiativer, der kan hjælpe til med, at målsætningerne for et vandløb nås.

Akutte forureninger

Ved akutte forureninger skal du ringe 112, for at få fat i miljøvagten.

Hvis du har spørgsmål omkring vandløb er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 99 88 99 88 eller via mail cnm@rebild.dk.

Menu