Natur

Guldblomme
Rebild Kommune er rig på storslået natur - Den skal der værnes om. Dele af denne natur er beskyttet i naturbeskyttelsesloven, og det kræver tilladelse, hvis du ønsker at ændre den.

Rebild Kommune rummer store naturværdier. Det er en del af kommunens vision, at disse naturværdier skal bevares og forbedres til gavn for befolkningen samt for at tiltrække nye indbyggere og turister.

Kommunen er først og fremmest myndighed i administration af naturbeskyttelseslovens § 3, som omhandler 'beskyttet natur'. Ifølge § 3 er blandt andet enge, moser, overdrev og heder beskyttede naturtyper, hvis tilstand lodsejeren ikke må ændre uden forudgående tilladelse fra kommunen.

Rebild Kommune har ansvar for at pleje fredede privatejede arealer, det gælder blandt andet arealer i Sønderup Ådal og Lindenborg Ådal.

 

EU LIFE projekt om højmoser

Rebild Kommune er fra 2015 og frem til 2021 med i et stort EU LIFE projekt om genskabelse af højmoser. I Rebild Kommune drejer det sig om højmoser i Rold Skov. Du kan læse mere på projektets hjemmeside.

 

 

Menu