Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Natur

Rebild Kommune er rig på storslået natur - Den skal der værnes om. Dele af denne natur er beskyttet i naturbeskyttelsesloven, og det kræver tilladelse, hvis du ønsker at ændre den.

Rebild Kommune rummer store naturværdier. Det er en del af kommunens vision, at disse naturværdier skal bevares og forbedres til gavn for befolkningen samt for at tiltrække nye indbyggere og turister.

Kommunen er først og fremmest myndighed i administration af

naturbeskyttelseslovens § 3 

som omhandler 'beskyttet natur'. Ifølge § 3 er blandt andet enge, moser, overdrev og heder beskyttede naturtyper, hvis tilstand lodsejeren ikke må ændre uden forudgående tilladelse fra kommunen.
Rebild Kommune har ansvar for at pleje fredede privatejede arealer, det gælder blandt andet arealer i Sønderup Ådal og Lindenborg Ådal.

Kortlægning af naturarealer i Rebild Kommune 2021

Igen i år vil medarbejdere fra Rebild Kommune kortlægge arealer med beskyttet natur i kommunen.

Derfor kan lodsejere opleve, at deres naturarealer vil blive besøgt i den kommende tid. Dette vil foregå med behørig respekt for bla. afgrøder og private områder.

Har du spørgsmål vedrørende vores feltarbejde, er du velkommen til at tage kontakt til Center Natur og Miljø, enten på mail

cnm@rebild.dk

eller telefon 99889988

Monsido - statistik

Cookieinformation