Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Kloak og spildevand

Spildevand deles i to typer: Vand fra toilet, køkken og bad, og overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer, der er uigennemtrængelige for vand.

Udførende driftsselskab

Det er forsyningsselskabet Rebild Vand & Spildevand A/S, der sørger for at etablere og vedligeholde kloaksystemet.
Du kan blive oplyst om kloak, tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag ved at henvende dig til Rebild Vand & Spildevand A/S. Du kan også finde information på forsyningsselskabets hjemmeside.

Det er i forbindelse med nye kloaksystemer, at der laves separatkloakering af husspildevand og overfladevand. Læs mere på disse sider:

Separatkloakering

Forsyningsselskabets hjemmeside

Myndighed

Center Natur og Miljø varetager tilladelser til udledning og nedsivning af spildevand, udledning og kloaktilslutninger, udarbejdelse af spildevandsplanen og fører tilsyn med private renseanlæg.

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik