Kloak og spildevand

Kloak og spildevand
Spildevand er en fælles betegnelse for alt det vand der kommer fra beboelse, erhvervsvirksomheder samt befæstede og bebyggede arealer.

Spildevand deles i to typer:

  • Det egentlige spildevand er vand som løber fra toilet, køkken og bad.
  • Overfladevand er vand fra tage og befæstede arealer, som veje og arealer der er uigennemtrængelige for vandet.

Udførende driftsselskab

Det tidligere kommunale kloaksystem med tilhørende renseanlæg samt Sejlstrup Vandværk drives af Rebild Vand & Spildevand A/S, der er et kommunalt ejet forsyningsselskab. Det er forsyningsselskabet, der sørger for at etablere og vedligeholde dette kloaksystem.

Du kan blive oplyst om kloak, tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag ved at henvende dig til Rebild Vand & Spildevand A/S. Du kan også finde information på forsyningsselskabets hjemmeside.

Det er i forbindelse med nye kloaksystemer, at der laves separatkloakering af husspildevand og overfladevand. Læs mere.

Myndighed

Forvaltningen Center Natur og Miljø varetager tilladelser til udledning og nedsivning af spildevand, udledning og kloaktilslutninger fra virksomheder, udarbejdelse af spildevandsplanen og fører tilsyn med private renseanlæg.

 

 

Menu