Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Kloak og spildevand

Spildevand deles i to typer: Vand fra toilet, køkken og bad, og overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer, der er uigennemtrængelige for vand.

Udførende driftsselskab

Det er forsyningsselskabet Rebild Vand & Spildevand A/S, der sørger for at etablere og vedligeholde kloaksystemet.
Du kan blive oplyst om kloak, tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag ved at henvende dig til Rebild Vand & Spildevand A/S. Du kan også finde information på forsyningsselskabets hjemmeside.

Det er i forbindelse med nye kloaksystemer, at der laves separatkloakering af husspildevand og overfladevand. Læs mere på disse sider:

Separatkloakering

Forsyningsselskabets hjemmeside

Myndighed

Center Natur og Miljø varetager tilladelser til udledning og nedsivning af spildevand, udledning og kloaktilslutninger, udarbejdelse af spildevandsplanen og fører tilsyn med private renseanlæg.

Monsido - statistik

Cookieinformation