Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

§ 3 beskyttet natur

Store dele af naturen i Rebild Kommune er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. På disse arealer må man ikke ændre tilstanden uden at have fået en dispensation.

I Rebild Kommune er der ca. 5000 arealer med natur der er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Loven trådte i kraft i 1992, og omfatter de lysåbne naturtyper. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte naturtyper.

I den beskyttede natur kan hidtidig, lovlig drift fortsætte, men ønsker du at lave ændringer kræver det en dispensation. der gives normalt kun dispensation til indgreb hvis

  1. der er tale om særlige omstændigheder
  2. indgrebet er af naturmæssig underordnet betydning
  3. indgrebet efter en samlet vurdering medfører en forøgelse af naturindholdet i området

Der gives normalt ikke dispensation til indgreb, der er begrundet i landbrugsmæssige, økonomiske eller rekreative interesser, selv om der kan tages hensyn til offentlighedens adgang til naturen.

Er jeg ejer af § 3 beskyttet natur?
Du kan selv kigge på Danmarks Miljøportal, og se om du ejer § 3 beskyttet natur. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig til Rebild Kommune. 
 

Du kan læse mere på:

Danmarks Miljøportal

Monsido - statistik

Cookieinformation