Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Har du Kæmpe-bjørneklo på din ejendom, og bor du i et af indsatsområderne, skal du bekæmpe planten. Rebild Kommune har udarbejdet en indsatsplan, der blandt andet giver råd og vejledning til, hvordan du kommer Kæmpe-bjørneklo til livs.

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv plante, der ikke er hjemmehørende i den danske natur. Den er i stand til at brede sig over store arealer og udkonkurrere andre planter. Kæmpe-bjørneklo indeholder en giftig plantesaft, der kan give store vabler og blærer, hvis man får den på huden. Derfor er Kæmpe-bjørneklo uønsket i den danske natur.

Har du Kæmpe-bjørneklo på din ejendom, vil vi meget gerne høre om det. Du registrerer fund af bjørneklo på:

TIP REBILD!

Siden kan også downloades som app i både Apple Appstore og Google Play.

Bor du i et af Rebild Kommunes seks indsatsområder, har du pligt til at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo. I indsatsplanen mod bjørneklo kan du se, hvornår du skal bekæmpe, og hvordan du kan bekæmpe. Hvis ikke du bekæmper Kæmpe-bjørneklo, vil du få et skriftligt påbud om at bekæmpe planten inden en bestemt dato.  Har du ikke bekæmpet inden denne dato, kan du få en bøde.

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik