Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Anlæg af nye søer eller vandhuller

Hvis du ønsker at anlægge eller etablere en sø eller et vandhul, skal du søge om tilladelse hos Rebild Kommune.

Der er en stor interesse for at grave nye søer og antallet af søer er derfor stadigt stigende. Det er vigtigt at søen placeres rigtigt, også i forhold til andre naturtyper og landskabet, og det kræver næsten altid en tilladelse fra kommunen, at grave et nyt vandhul.

Rebild Kommune behandler ansøgninger om anlæg af søer og vandhuller. Man skal ligeledes ansøge om dispensation til oprensning af eksisterende søer.

Ansøgningen skal sendes til Rebild Kommune via nedenstående selvbetjeningsløsning.

Monsido - statistik

Cookieinformation