Snerydning

Sneplov - foto: www.colourbox.com
Vi gør alt, hvad vi kan for at holde kommunens veje og stier fri for sne og is om vinteren. Her kan du læse vores retningslinjer for hvor og hvornår vi salter og fjerner sne.

Vi rydder for sne, når det sner så kraftigt, at færdsel på offentlige veje og stier ikke kan afvikles normalt . Vi salter, når vi konstaterer, at føret er glat.

Vi prioriterer altid at holde vigtige gennemgående veje og hovedindfaldsveje til byer åbne.

Vejene er farvet efter type og du kan se forklaringen herunder.

RØD – gennemfartsveje

Saltning og snerydning udføres på alle tider af døgnet.

Vi bekæmper i videst muligt omfang glatføre ved præventiv saltning efter behov.

Vi rydder sne efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden besvær.

BLÅ – fordelingsveje

Saltning og snerydning udføres mellem kl. 4.00 og 22.00.

Vi bekæmper kun glatføre i dette tidsrum, og kun når vi konstaterer, at det er glat.

Vi rydder sne efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden besvær, men kun i det nævnte tidsrum.

GRØN – lokalveje

Saltning/grusning og snerydning udføres kun på hverdage inden for normal arbejdstid:

  • Mandag-torsdag 7.00-15.45 og fredag 7.00-12.00.

Vi rykker først ud når opgaverne på "røde" og "blå" veje tillader det og kun inden for det nævnte tidsrum.

GUL – øvrige veje

Saltes/gruses og sneryddes kun undtagelsesvis og kun på hverdage inden for normal arbejdstid mandag-torsdag 7.00-15.45 fredag 7.00-12.00.

Din opgave som grundejer

  • Sikre adgangsforhold: Som grundejer har du ansvar for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbuddet, avisbuddet, renovationsarbejderen, dine gæster og dig selv.
  • Sikker færdsel: Hvis det er farligt at færdes på eller ved din ejendom på grund af manglende vintervedligeholdelse, har renovationsarbejdere, postbude og lignende lov til at lade være. Du kan blive gjort ansvarlig i eventuelle erstatningssager, hvis nogen kommer til skade på de steder, hvor du har pligt til at bekæmpe glatføre.
  • Sikkert fortov: Du har pligt til at rydde sne og salte på fortove, hvis du bor ved offentligt fortov.

Færdsel på isen

Al færdsel på isen på kommunens søer er forbudt, indtil der bliver opsat skilte om, at isen er sikker.

Det er Nordjyllands Politi, der opsætter skiltene om, at færdsel på isen er tilladt.

Menu