Din adresse kan redde liv

Din adresse kan redde liv - hvis den er præcis og rigtigt registreret. Foto: www.colourbox.dk
En upræcis eller ligefrem forkert adresse kan i yderste konsekvens koste menneskeliv – se hvad du selv kan gøre som borger og virksomhed, og hvad vi gør som kommune.

En rigtig adresse er meget vigtig - den fungerer for eksempel som vejviser for postbuddet, og når uheldet er ude, sikrer den at ambulancen, politiet eller brandvæsenet hurtigt og sikkert kan komme frem.

Du har ansvaret

Det er dit ansvar at opsætte et tydeligt og synligt husnummerskilt, som passer med den adresse, vi har fastsat.

Det er nemlig kommunerne, der fastsætter og ændrer adresser. Så hvis du har problemer med en adresse er det os du skal henvende dig til.

Når det handler om skilte med vej- eller gadenavne er det (næsten) også altid vores ansvar.

Bedre adresser

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sat et projekt igang der skal forbedre de danske adresser.

Vi gennemgår blandt andet adresserne i kommunen for at se, om der er adresser, der kan blive mere præcise. Finder vi nogle, kontakter vi ejer eller administrator.

Hvad kan du selv gøre?

Som borger og virksomhed kan du være med til at gøre en forskel. Du skal blot gøre følgende:

Kontrollér din adresse

Kontrollér om den adresse, du selv bruger, også findes officielt.

Søg din adresse på www.adressebrug.dk.

Udfør søgningen ved at klikke på luppen øverst til venstre. Hvis din adresse ikke findes ved denne søgning, er det fordi den ikke er officiel, og det er derfor vigtigt at du kontakter os på:
adresser@rebild.dk.

Husk også at tjekke adressen til sommerhuset eller andre steder du kommer.

Hvis du ser et vej- eller gadeskilt der mangler eller er i stykker, så fortæl os det endelig. Skriv til Center Plan, Byg og Vej på: pbv@rebild.dk eller ring på 99 88 99 88. Så sørger vi for at skiltet bliver fikset. 

Sørg for at dit husnummer er synligt

Du skal have et synligt husnummer, som kan ses fra adgangsvejen.

Der er følgende krav:

  • Skiltet med husnummeret skal være synligt fra vejen
  • Skiltet skal kunne ses af en, som sidder i en bil, og som ikke har tid til at stige ud for at spørge om vej
  • Skiltet må ikke være skjult af buske og træer om sommeren – eller forsvinde i en snedrive om vinteren
  • Skiltet bør ikke sidde på den oplukkelige del af en havelåge – når lågen står åben, vil skiltet være svært at se
  • Tal og bogstav skal være tilstrækkeligt store – gerne mindst 85 mm høje – med god kontrast i farverne, så skiltet også kan ses i tusmørke og dårligt vejr
  • Skiltet skal også kunne ses i mørke. Er der ikke gadelys eller anden belysning, bør det være reflekterende eller forsynet med en lille refleks, som kan fange lyset fra en bil eller projektør.

Forestil dig en ambulance eller en brandbil, som hurtigt skal finde et uheldssted, men hvor husnummeret mangler, er svært at få øje på eller er i stykker. Det kan koste dyrebar tid, og i yderste konsekvens menneskeliv.

Som kontrol kan du spørge dig selv: Hvis jeg ikke var stedkendt, ville jeg så hurtigt kunne finde frem til min egen adresse?

Skal du have flere adresser?

Du kan også overveje, om du har brug for flere adresser på din ejendom for eksempel hvis dine bygninger (vindmølle, gyllebeholder, hestestald eller en anden bygning) ikke har samme indkørsel eller at der er en lang afstand mellem bygningerne. Stil dig selv spørgsmålet:

Vil de kunne finde mig, ligegyldig hvilken af mine bygninger jeg opholder mig ved?

Skriv til: adresser@rebild.dk hvis du mener der er behov for flere adresser hos dig.

Sådan tjekker du adressen på din virksomhed

Tjek adressen

Kontrollér om din virksomheds adresse findes officielt. Søg adressen på www.adressebrug.dk. Udfør søgningen ved at klikke på luppen øverst til venstre.

Hvis adressen ikke findes ved denne søgning er det fordi den ikke er officiel, og det er derfor vigtigt, at du kontakter os på: adresser@rebild.dk.

Tjek også om din virksomheds adresse stemmer overens med oplysningerne i CVR. Det kan du tjekke på: www.cvr.dk. Tjek endvidere om adressen stemmer overens med registreringen i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du kan se din BBR på www.OIS.dk. 

Hvis de to adresser ikke stemmer overens kan du enten selv ændre det i CVR eller kontakte os på: adresser@rebild.dk omkring mulig adresseændring.

Log ind på cvr.dk med NemID og ændre stamdata for din virksomhed

Skal virksomheden have flere adresser på samme sted?

Overvej om virksomheden har behov for en ekstra adresse. Måske er den delt ud på flere bygninger, har flere indgange (for eksempel reception, lager, vareindlevering). Der kan også være adgang til virksomheden ad andre veje.

... og husk også gerne at tjekke at husnummeret er synligt på bygningerne.

Hvem bruger adresserne?

I Danmark er vi meget gode til at drage nytte af adresserne. Ikke mindst i de forskellige it-systemer som både borgere, virksomheder og den offentlige forvaltning anvender. Det er en fordel, at alle parter kan benytte kommunernes registreringer, af hvilke adresser der findes og hvor de er placeret.

Når 112-alarmcentralerne i løbet af få sekunder kan finde en adresse på et elektronisk kort, skyldes det at man anvender kommunernes data om adresser.

Endvidere anvendes adresserne i bilernes navigationssystemer, hvorfor det er vigtigt, at kommunerne kender alle adresser, og at de er registreret korrekt.

Se Erhvervs- og Boligstyrelsens folder om vigtigheden af synlige adresser i Danmark.

Mostrup har udarbejdet en folder, der fortæller hvordan du ajourfører dine oplysninger hos dit teleselskab. Se folder fra Mostrup.

En upræcis eller ligefrem forkert adresse kan i yderste konsekvens koste menneskeliv. Derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem den officielle adresse og den adresse, du som borger eller virksomhed anvender. Det sætter det aktuelle adresseprojekt fokus på. Ministereriet for By, Bolig og Landdistrikter bakker op med love, regler og vejledninger.

Fejl i Navigationsudstyr (GPS) - husk at opdatere

Vi anbefaler dig, at du opdaterer din GPS regelmæssigt, samt sørger for at gøre GPS-firmaerne opmærksom på, når du finder en fejl. Nyere GPS-systemer og de fleste smartphones opdateres dog automatisk.

Vi får jævnligt henvendelser fra borgere, som gør opmærksom på fejl i adresser på forskelligt navigationsudstyr til biler. I Danmark er alle adressedata frit tilgængelige og de enkelte navigationsfirmaer, bestemmer selv hvor, og hvor ofte de opdaterer deres udstyr. Desuden kører mange rundt med kort og adresser i deres navigationsudstyr, som ikke er blevet opdateret og derfor er forældede.

Får vi en henvendelse vedrørende en fejladresse i navigationsudstyr, tjekker vi selvfølgelig om adressen er korrekt placeret i det offentligt tilgængelig adresseregister.

Menu