Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Skilte i det åbne land

Vil du reklamere for en virksomhed der ligger i det åbne land, må skilte højst være 0,25 m2 store. Skiltet må sættes op ved indkørslen til virksomheden, og hvis den ligger på lukket privat fællesvej, må skiltet sættes op ved fællesvejens udmunding i anden vej.

Hvis du har virksomhed i det åbne land er der regler for hvordan du må reklamere med skilte. 'Det åbne land' defineres som områder der ikke er by eller bymæssig bebyggelse, og har altså ikke noget at gøre med områdets zonestatus. Naturbeskyttelsesloven har et generelt forbud mod reklameskilte i det åbne land. Der er dog enkelte undtagelser, der gælder mindre oplysningsskilte.

Der er følgende krav til skiltet:

  • Skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk
  • Skiltet må højst være 0,50 m2
  • Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn
  • Skiltet må kun oplyse virksomhedens navn, adresse, art og produktion
  • Skiltet skal være ensfarvet og have en afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver
  • Skiltet må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt.

Skiltet må sættes op ved indkørslen til ejendommen samt, hvis den er beliggende ud til en lukket privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej.

Der er ingen regler for størrelse, form eller farve, hvis skiltet placeres i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet, og ikke er synlige over store afstande.

Monsido - statistik

Cookieinformation