Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Bygge- og anlægsaktiviteter

Miljøbeskyttelsesloven dækker bygge- og anlægsrelaterede aktiviteter, da støj og affald er blandt biprodukterne af at bygge. Samtidig er jordforurening ofte en af de uventede gæster på byggepladsen, da gravearbejde tit afslører fortidens uheld og datidens lavere fokus på miljø.

I menupunktet til venstre finder du sider for de relevante områder.

Akut forurening

Ring 112 i tilfælde af akutte forureninger/miljøuheld. Mindre forureninger, der ikke medfører spredning, skal anmeldes til kommunen første hverdag efter uheldet.

Ved mindre forureninger, som ikke medfører fare for spredning af forureningen til grundvand og vandområder, kan du vente med at kontakte kommunen til første hverdag efter uheldet.

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at give besked til kommunen, hvis du konstaterer eller forårsager en forurening. Dette gælder, når du er ejer eller bruger af et areal.

Hvis du konstaterer en forurening i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde, skal arbejdet standses straks. Du skal herefter kontakte Rebild Kommune, Center Natur og Miljø på telefon 99 88 99 88.

Monsido - statistik

Cookieinformation