Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Godkendelser og anmeldelser

Mange former for virksomhedsdrift kræver enten anmeldelse, tilladelse eller miljøgodkendelse

Der er tale om lovgivning under Miljøbeskyttelsesloven, så de nævnte anmeldelser/tilladelser/miljøgodkendelser dækker ikke f.eks. byggetilladelser.

Du kan læse mere om byggetilladelser på denne side:

Byggetilladelser

I mange tilfælde skal projektet også have en VVM (Miljøvurdering af konkrete projekter), som du kan læse mere om her:

VVM

Du skal have styr på anmeldelser/tilladelser/miljøgodkendelser inden du må etablere din virksomhed og/eller igangsætte drift.

Nedenfor finder du flere oplysninger for forskellige virksomheder:

Autoværksteder

Dambrug

Godkendelsespligtige virksomheder

Maskinværksteder

Restaurationer

Vindmøller

Monsido - statistik

Cookieinformation