Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Godkendelser og anmeldelser

Mange former for virksomhedsdrift kræver enten anmeldelse, tilladelse eller miljøgodkendelse

Der er tale om lovgivning under Miljøbeskyttelsesloven, så de nævnte anmeldelser/tilladelser/miljøgodkendelser dækker ikke f.eks. byggetilladelser.

Du kan læse mere om byggetilladelser på denne side:

Byggetilladelser

I mange tilfælde skal projektet også have en VVM (Miljøvurdering af konkrete projekter), som du kan læse mere om her:

VVM

Du skal have styr på anmeldelser/tilladelser/miljøgodkendelser inden du må etablere din virksomhed og/eller igangsætte drift.

Nedenfor finder du flere oplysninger for forskellige virksomheder:

Autoværksteder

Dambrug

Godkendelsespligtige virksomheder

Maskinværksteder

Restaurationer

Vindmøller

Monsido - statistik

Cookieinformation