Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Tilsyn

Vi fører tilsyn med miljøforholdene på virksomheder, dambrug og husdyrbrug.

Vi fører tilsyn med miljøforholdene på virksomheder, dambrug og husdyrbrug.

Virksomheder som er store og har stor potentiel påvirkning af miljøet modtager i hovedreglen tilsyn hvert 3. år, mens de små virksomheder modtager tilsyn hvert 6. år.

Vi fører desuden tilsyn med miljøpåvirkninger og gener fra øvrige virksomheder, landbrug og private boliger, når der er behov for det.  

Vi har udarbejdet en tilsynsplan, som beskriver tilsynsopgaven detaljeret.

På miljøtilsynene lægges der vægt på god dialog med virksomhederne.

Monsido - statistik

Cookieinformation