Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

VVM - Miljøvurdering af konkrete projekter

Når du vil etablere, ændre eller udvide din virksomhed, skal du være opmærksom på, at flere typer virksomheder og anlæg er omfattet af reglerne for miljøvurdering, som er en vurdering af projektets påvirkning på miljøet.
Inden du søger om øvrige godkendelser eller tilladelser, skal du derfor, som det første tage stilling til, om projektet falder inden for Miljøvurderingsloven.

Projekter som kræver en miljøvurdering

En lang række forskellige anlæg er altid omfattet af reglerne om miljøvurdering og skal derfor have myndighedernes vurdering inden projektstart. Hvis projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 eller hvis bygherre anmoder om, at ansøgningen skal undergå en miljøvurdering, skal der gennemføres en miljøvurderingsprocedure.

Miljøvurderingslovens bilag 1 

Det er bygherren, der skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for ovenstående projekter.

Kommunen fastsætter i en udtalelse rammerne for hvor omfattende og detaljerede, de oplysninger, som bygherren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten skal være.

Projekter som måske kræver en miljøvurdering

Anlægstyper, som er oplistet på Miljøvurderingslovens bilag 2, skal vurderes særligt i forhold til, om det ansøgte projekt kan påvirke miljøet væsentligt. Denne proces hedder en screening.

Miljøvurderingslovens bilag 2

Efter screeningen træffer kommunen afgørelse om, om projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering eller ikke.

Hvis ikke projektet anmeldes igennem Byg og Miljø, skal Miljøstyrelsens ansøgningsskema anvendes. Det finder du her:

Miljøstyrelsens ansøgningsskema

Det udfyldte ansøgningsskema og eventuelle spørgsmål om ansøgningen sendes til

cnm@rebild.dk

Hvis projektet både er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven og reglerne for listevirksomheder i

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller 2

skal du ansøge gennem Byg og Miljø. Du finder selvbetjeningsløsningen nederst på siden.

Kommunen skal give tilladelse

Øvrige godkendelser eller tilladelser til anlægsarbejdet kan først igangsættes, når kommunen skriftligt har meddelt bygherre, at anlægget enten ikke kræver en miljøvurdering, eller at kommunen har gennemført hele miljøvurderingsprocessen og givet tilladelse til det ansøgte projekt.

Er du i tvivl om miljøvurderingspligt?

Hvis du er i tvivl, om dit projekt kræver screening eller fuld miljøvurderingspligt, kan du kontakte Center Natur og Miljø for mere information.

Monsido - statistik

Cookieinformation