Skorstensfejning

Skorstensfejer, skorsten
Få råd og vejledning af din skorstensfejer omkring brændeovne, korrekt fyring samt kedler og ventilationsanlæg. De laver også energi- og miljømålinger på fyringsanlæg og udfører kontrolmålinger af effektivitet på diverse kedelanlæg.

Du skal altid indhente godkendelse hos din skorstensfejer. 

Skorstensfejermestre i Rebild Kommune

Der er indgået aftale med 2 skorstensfejermestre - De har ansvar for henholdsvis den vestlige- og den østlige del af kommunen

På grænsen mellem de to distrikter, kan du bruge adressesøgningen på kortet til at finde det rigtige distrikt.

Kontakt

Distrikt øst
Kai Møller Hansen
Stentoften 2, Rebild
9520 Skørping
E-mail: rebild@skorstensfejeren.dk
Telefonnummer: 9839 2302 / mobil 4020 2302
Web: www.rebildfejeren.dk

Distrikt vest
Skorstensfejerfirmaet Sunds ApS v/ Jan og Peter Sunds
Hovvej 16
9240 Nibe
E-mail: sunds@skorstensfejeren.dk
Telefonnummer: 9835 1483 / mobil 2088 3303 eller 2088 3304
Web: www.skorstensfejerfirmaetsunds.dk

Rengøring af skorstene

Vi skal sørge for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde bliver udført. Alle ejere af brændeovne og -kedler får regelmæssigt besøg af en skorstensfejer. Skorstensfejeren rådgiver generelt om miljømæssig fornuftig fyring.

Skorstene, der er tilsluttet mindre oliefyrede anlæg, pejse, brændeovne eller lignende ildsteder, skal fejes mindst en gang om året eller efter behov.

Fejning af skorstene, der er tilsluttet andre anlæg, herunder halm, flis eller stokeranlæg, aftales i hvert enkelt tilfælde med skorstensfejermesteren.

Skorstensfejeren fejer skorstenen, tjekker for fejl og mangler og gennemfører brandpræventive eftersyn. Hvis skorstensfejeren opdager anlæg med mangler som medfører særlig brandfare, har han pligt til at meddele det til vores bygningsafdeling.

Gebyrer og betaling

Gebyret for skorstensfejning opkræves sammen med forbrugsafgifter af Rebild Forsyning. I den aftale, som vi har indgået med skorstensfejermestrene er det aftalt, at det er KL´s vejledende takster, der gælder. Dertil tillægges 3% til udgifter for sodposer samt bortskaffelse af disse.

Spørgsmål og klager

Skorstensfejerne er selvstændige mestre. Eventuelle tvister, for eksempel vedrørende arbejdets udførelse eller priser, skal klares mellem dig og skorstensfejeren. Du kan kontakte skorstensfejeren vedrørende spørgsmål til taksterne.

Center Plan, Byg og Vej administrerer aftalerne med skorstensfejerne og sørger for at se indgåede aftaler overholdes.

Ved større fyringsanlæg skal du ansøge om det hos Center Plan, Byg og Vej, der også altid gerne vil hjælpe ved generelle spørgsmål.

Center Plan, Byg og Vej kan kontaktes på pbv@rebild.dk.

Vil du klage over røggener fra din nabos skorsten, skal du kontakte Center Natur og Miljø på cnm@rebild.dk.

Tænd op i brændeovnen på en ny måde

Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet? En ny måling fra Miljøstyrelsen viser, at kun hver fjerde af landets brændeovnsbrugere tænder rigtigt op i toppen af brændet.

Få god viden om korrekt fyring på www.fyrfornuftigt.dk og på Facebook-siden 'Få renere røg fra din brændeovn'.

Menu