Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Frivilligrådet

Rådet skal udvikle det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune og rådgive byrådet.

Formål

Frivilligrådet er et samarbejdsforum, hvor forskellige foreninger og organisationer fra det frivillige sociale område er repræsenteret. 

Rådet skal øge kendskabet til og styrke samarbejdet imellem foreninger og styrke samspillet mellem de offentlige og frivillige indsatser.

Frivilligprisen

Frivilligrådet uddeler hvert år Frivilligprisen. Prisen gives til en person eller forening eller lignende, der yder en ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune.

Læs mere om Frivilligprisen

Monsido - statistik

Cookieinformation