Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Frivilligrådet

Rådet skal udvikle det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune og rådgive byrådet.

Formål

Frivilligrådet er et samarbejdsforum, hvor forskellige foreninger og organisationer fra det frivillige sociale område er repræsenteret. 

Rådet skal øge kendskabet til og styrke samarbejdet imellem foreninger og styrke samspillet mellem de offentlige og frivillige indsatser.

Frivilligprisen

Frivilligrådet uddeler hvert år Frivilligprisen. Prisen gives til en person eller forening eller lignende, der yder en ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune.

Læs mere om Frivilligprisen

Frivilligrådets årsmøde

Den 24. september afholder Rebild Kommunes Frivilligråd årsmøde i Skørping Idrætscenter fra 15.30-16.30.

Alle med interesse for det frivillige sociale liv er velkomne og kan stille op til rådet på selve mødet. Frivilligrådet arbejder for det sociale frivillige område. Rådet er blandt andet involveret i fordelingen af §18-midlerne. Det er de økonomiske midler, som alle sociale foreninger kan søge om hvert år senest d. 1. november.

Det er også Frivilligrådet, der hvert år hylder en frivillig ildsjæl, forening eller gruppe med Frivilligprisen. Sædvanen tro er det igen i år borgmester Leon Sebbelin, der overrækker Frivilligprisen – og det gør han på årsmødet d. 24. september.

Frivilligprisen blev stiftet i 2011. Den gives til en frivillig ildsjæl, gruppe eller forening, der har ydet en solid og ekstraordinær social indsats, der gavner mange borgere. Sidste år var det Leif Pedersen fra Støvring, der modtog prisen for sin årelange indsats for kommunens flygtninge og beboerne på Mastruplund.

I år har Frivilligrådet stiftet endnu en pris, nemlig Initiativprisen. Den overrækkes af borgmesteren til Frivillig Fredag, som er en fest for alle kommunens frivillige. Frivillig Fredag finder sted lige efter årsmødet, også i Skørping Idrætscenter. Alle interesserede er velkomne til begge arrangementer.

Cookieinformation