Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Registrering af elvarme i BBR

Hvis din helårsbolig er registreret som elopvarmet helårsbolig i Bygnings- og Boligregistret (BBR), er du berettiget til en reduktion af elafgiften.

Grundlaget for at blive registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig, og dermed opnå den reducerede elafgift, er:

  • at boligen er en helårsbolig med faste elvarmeinstallationer, som dækker mere end halvdelen af boligens nettovarmebehov (inklusive varmt brugsvand).
  • at elvarmeinstallationer defineres som: elradiatorer, loft- eller gulvvarme med eldrevne varmepumper, elkedler eller kassetter i centralvarmeanlæg, jordvarme og akkumulerende elvarme.

Hvem skal godkende om du er berettiget?

Det er din el-leverandør som vurderer, om du er berettiget til el-reduktion.

Hvis du overgår til elvarme fra anden varmekilde, skal du kontakte enten kommunen eller skorstensfejeren, afhængig af den registrerede varmekilde.

Ved overgang fra fyringsenhed i form af fastbrændsel eller olie til el, skal du kontakte din skorstensfejer for at få rettet BBR.

For at ansøge om el-reduktion, skal du kontakte dit el-selskab. Det er forskelligt, hvordan el-selskabet behandler din ansøgning. Nogle el-selskaber har et skema, du skal udfylde – andre skal blot bruge oplysningerne i BBR. 

De el-selskaber som benytter ansøgningsskema, sender skemaet til dig efter henvendelse til dem. Når du har udfyldt din del af skemaet, skal du sende til Center Plan, Byg og Vej, hvorefter kommunen udfylder sin del af skemaet. Derefter sørger vi for at sende skemaet videre til din el-leverandør.

Skemaet kan sendes til pbv@rebild.dk 

Du skal selv huske at følge op hos din el-leverandør for at sikre dig, dit ansøgningsskema er modtaget og behandlet. 

Ved spørgsmål vedr. el-reduktion, henviser vi til at du kontakter din el-leverandør. 

Du kan se din BBR-meddelelse her

Cookieinformation