Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Nedrivning

Planlægger du at rive en bygning eller en del af en bygning ned, skal du anmelde det til Rebild Kommune.

Vi opretter en nedrivningssag, når vi modtager en ansøgning om nedrivning. Vi forsøger at behandle din sag indenfor 14 dage. Nedrivningstilladelsen er pålagt byggesagsgebyr. 

Du kan ansøge om en nedrivning ved at benytte selvbetjeningsløsningen nederst på denne side. Vejledning til selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø kan du finde ved at følge linket nedenfor. 

Lær mere om Byg og Miljø

Hvis nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis det frem-bringer mere end et ton affald skal du være opmærksom på at bygningsaffald også skal anmeldes til kommunen miljøafdeling senest 14 dage før nedrivning. Anmeldelse kan ske via Byg og Miljø, ansøgningstypen ”Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald herunder PBC og andet miljøfarligt affald”. 

Monsido - statistik

Cookieinformation