Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar
Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som måske kan hjælpe dig. Er der andet du gerne vil vide noget om, er du velkommen til at kontakte os
Hvordan får jeg en miljøkasse?

Hvis du ikke har en miljøkasse kan du kontakte affaldskontoret, så sørger de for, at du får leveret en. Du skal dog være opmærksom på at flere husstande i andels- og etagebebyggelser deles om miljøkassen – du kan spørge din vicevært hvis du er i tvivl.

Min container blev ikke sat tilbage på plads ved sidste tømning, hvad gør jeg?

Du kan melde afvigelsen ind via selvbetjeningsløsningen - Mit affald blev ikke hentet. Så kommer skraldemanden tilbage og stiller den på plads. Det er vigtigt at du melder det ind samme dag, skraldemanden har været forbi, så han kan få rettet fejlen.

Min container gik i stykker ved sidste tømning, hvordan får jeg en ny?

Du kan melde skaden ind via selvbetjeningsløsningen – Mit affald blev ikke hentet – via affaldskontorets affalds App eller kontakte affaldskontoret. Så sørger affaldskontoret for at du få repareret containeren eller får leveret en ny, alt efter omfanget på skaden.

Hvem står for at rengøre min container?

Du har selv ansvaret for at din container bliver rengjort. Du kan vælge selv at gøre det eller du kan bestille en rengøring af containeren på affald@rebild.dk. Rengøring af containeren koster 625 kr.

Hvis du har bestilt en ombytning af din container til en anden størrelse, skal du huske at gøre den gamle container ren inden vi ombytter den. 

Jeg er lige flyttet til kommunen, hvad skal jeg være opmærksom på?

Du kan finde alle relevante oplysninger her på hjemmesiden. Hvis du ønsker et hurtigt overblik, kan du også læse affaldshæftet som bliver udgivet en gang om året - Du kan finde affaldshæftet her på hjemmesiden.  

Jeg har en ejendom der ikke er beboet, kan jeg blive fritaget for renovation?

Du har mulighed for at blive fritaget for renovationsafgift, hvis du ejer et hus der ikke er beboet i minimum 6 måneder. For yderligere oplysninger og anmodning om fritagelse skal du kontakte affaldskontoret.

Hvordan betaler jeg for at få tømt mine containere?

Du betaler for renovation en gang om året. Det er forsyningen der opkræver beløbet. Hvis du i løbet af året, har fået ombyttet din container til en mindre eller større fremgår det af opkrævningen.

Genbrugscontainer

Hvorfor skal jeg lægge plast og metal løst i containeren?

Vi sender affaldet til et sorteringsanlæg, der kan adskille de forskellige typer plast og metal.

Anlægget registrerer de enkelte stykker affald, og derfor er det vigtigt, at du lægger affaldet løst i containeren. Hvis det ligger i poser eller er pakket ind i andet affald, kan det ikke registreres og dermed ikke genanvendes.

Du må altså ikke lægge flere plastbøtter inden i hinanden og sætte låg på. Du må heller ikke komme plast og metal i en skraldepose, og lægge det i containeren. Men du kan tømme posens indhold ned i containeren, og lægge posen i for sig.

Skal jeg vaske plast- og metalaffald?

Papir og småt pap skal være rent og tørt. Der må ikke være fugt eller madrester på papiret.

Plast og metal skal være tømt og uden rester. Plastbeholdere som for eksempel ketchup- og dressingflasker, som det ikke er muligt at skylle, bør tømmes så meget som muligt.

Brug en sjat vand til at skylle tomatdåsen eller leverpostejbakken. Du kan for eksempel sætte dåserne ned i køkkevasken, når du vasker hænder. 

Hvis affaldet er så beskidt at du skal bruge meget vand, varmt vand eller sæbe for at få det rent, skal affaldet i stedet i dagrenovationen.

Det er mennesker, der skal håndtere affaldet, når det bliver hentet hos dig, så affaldet skal ikke være uhygiejnisk. En god tommelfingerregel er, at affaldet skal være så rent, at du selv ville håndtere det efter en måned.

Miljøministeriet har lavet en video der forklarer hvor rent affaldet skal være.

Bliver genbrugscontaineren ikke ulækker?

Hvis du har tømt affaldet for rester, brugt en sjat vand til at rengøre de ting, hvor det er nødvendigt og smidt de ting i dagrenovationen som er for beskidte til at blive genanvendt, så burde din container ikke blive ulækker.

Du har selv ansvaret for at holde genbrugscontaineren ren.

Hvad sker der med affaldet fra genbrugscontaineren?

Din container bliver tømt af en skraldemand, der kører i en specialindrettet skraldebil med to rum, der passer til containerens to rum. De to slags affald falder altså ned i hver sin side af skraldebilen, og bliver ikke blandet sammen.

Papir og småt pap kommer til et firma, som sorterer papir og pap hver for sig, og sender det til genanvendelse.

Plast og metal aflevere vi på et sorteringsanlæg. Her bliver de forskellige slags plast og metal skilt fra hinanden og sendt til genanvendelse. En lille del af affaldet vil ikke kunne genanvendes og bliver brændt.

Blandes affaldet fra genbrugscontaineren når det er blevet hentet?

Nej. Når du sorterer derhjemme, sørger vi selvfølgelig for, at affaldet ikke bliver blandet sammen igen. Skraldebilen, der kommer og tømmer din genbrugscontainer, har også to rum.

Skillevæggene i containeren og skraldebilen sikrer, at affaldet ikke bliver blandet sammen. Der er også plads til, at bilen kan tømme store containere, uden at affaldet bliver blandet.

De to rum i skraldebilen kan ligeledes tømmes hver for sig, så når skraldebilen ankommer til sorteringsanlægget bliver materialerne også holdt adskilt. På anlægget bliver affaldet endda sorteret yderligere i forskellige typer og solgt til genanvendelse.

Du skal altså blot smide affaldet i det rigtige rum i containeren – så sørger vi for, at det får nyt liv.

Miljøministeriet har lavet en film der forklarer princippet.

Bliver det sorterede genbrugsaffald brændt?

Nej. Det bliver genanvendt. Vi er interesserede i at genanvende så meget som muligt – det er nemlig langt det billigste, og det bedste for miljøet.

Det kan dog ikke undgås at en lille del af det sorterede affald, er fejlsorteret eller uegnet til genanvendelse. Og det bliver brændt. 

Hvad bliver mit genbrugsaffald til?

Når du har sorteret pålægspakker, aviser, konservesdåser og så videre fra dagrenovationen og smidt dem i genbrugscontaineren, kan de indgå i eller blive til nye materialer.

Papir og småt pap kan få nyt liv igen og igen. Papir kan blive til nyt papir, og kan genanvendes mange gange. Til allersidst kan det for eksempel ende som toiletpapir. Det kræver meget mindre vand og energi at genanvende papiret end at lave nyt papir.

Metal og plast kan indgå i nye produkter af metal og plast. For eksempel kan din isbøtte kan blive til en indkøbspose, og din konservesdåse kan blive til en ringeklokke.

Hvad gør jeg, hvis jeg har mere affald end der kan være i genbrugscontaineren?

Du kan bestille en ekstra genbrugscontainer. Den er gratis og kan bestilles her på hjemmesiden eller ved at kontakte affaldskontoret.

Genbrugspladser

Hvad gør jeg, når jeg som virksomhed kommer i min private bil?

Hvis du trykker 'erhverv' og bilen er registreret som privat, vil du blive kontaktet for at høre, hvilken virksomhed regningen skal sendes til.

Jeg har en bil på gule plader. Hvordan ved kommunen, hvornår jeg skal betale for at benytte genbrugspladsen?

Ved bommen bliver du spurgt, om du kommer som privat eller erhverv. Taster du 'erhverv', skal du betale for dit besøg. Taster du 'privat', har du allerede betalt for besøget. 
Hvis din bil er registreret til både privat og erhvervsmæssig kørsel (papegøjeplader), skal du således kun betale, når du kommer med erhvervsaffald.
Hvis din bil alene er registreret til erhvervsmæssig kørsel skal din virksomhed betale for at benytte pladsen, uanset hvad du taster. Systemet tjekker automatisk via det centrale motorkøretøjsregister, om køretøjet alene er registreret til erhvervsmæssig kørsel. Såfremt du kommer i privat bil med erhvervsaffald og taster 'erhverv-, vil ejeren af bilen modtage et brev med forespørgsel om, hvilken virksomhed der skal betale.

Menu