Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Vand og Regn

Når det regner, skal det vand der er fra tage og vandtætte overflader ledes væk. Dette gøres b.la. via kloakkerne. 

I perioder med kraftig regn hænder det at kloakkerne overbelastes og regnvandsledningerne løber over, hvilket kan medføre oversvømmelser og vand i kældre.

I forbindelse med kraftige regnskyl kan der ligeledes forekomme oversvømmelser på veje og langs rabatter, ofte med gener til følge.  

Hvert år bliver alle vores afvandingsbrønde renset og spulet. Samtidig bliver der noteret om brøndene er intakte eller de skal skiftes. Det hænder dog at brøndene bliver ødelagt eller utætte i løbet af året, hvilket gør at de ikke kan tage fra når der regner.

Læs mere om kloak og spildevand

Giv os et tip

Hvis du ser en rist der er tilstoppet, opdager sand og grus på kørebanen efter en oversvømmelse, høj vandstand på kørebane, eller andre gener efter et uvejr, kan du melde det ind via TipRebild:

Monsido - statistik

Cookieinformation