Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Fortov

Fortov

En offentlig vej er en vej, som Rebild Kommune er ansvarlig for. Vejen er åben for offentlig færdsel. At vejen er offentlig betyder, at kommunen er ansvarlig for, at selve vejen bliver fejet, ryddet for sne og vedligeholdt.

Ligger din ejendom ud til offentligt fortov eller sti, og har du enten en gående eller kørende overkørsel hertil, har du pligt til at holde rent – også for ukrudt – på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Du skal derfor feje og fjerne ukrudt ud til fortovskanten, rydde fortovet for sne og salte/gruse, så fortovet ikke er glat.

Renholdelsespligten betyder i praksis at:

  • Du skal renholde fortovs- og stiarealet
  • Du skal renholde fortov og det sammenfejede affald skal fjernes
  • Affaldet skal ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrønde
  • Der må ikke anvendes sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt
  • Eventuelle indtrufne forureninger, der er til gene eller ulempe for færdslen fjernes straks

Kommunen sørger løbende for at udbedre skader og mangler som fx knækkede fliser, løse chaussesten i overkørsler, sætninger, huller og opspring m.m., da disse kan være til fare for færdslen på fortovet.

Giv os et praj

Hvis du ser et fortov med meget skæve fliser, eller på anden vis er ufarbar kan du melde det ind her:

Monsido - statistik

Cookieinformation