Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Anmeldelse af jordflytning

Jordflytning fra V1 og V2 kortlagte arealer, forurenede arealer samt områdeklassificerede skal anmeldes til os.

Du skal anmelde jordflytning til Rebild Kommune - Center Natur og Miljø ved flytning af jord fra:

  • V1 og V2 kortlagte arealer
  • Forurenede arealer
  • Områdeklassificerede (en del af byzonen), lettere forurenede områder og offentlig vej.

Formålet med anmeldepligten er at undgå spredning af forurenet jord til rene arealer.

Når du bestiller flytning af forurenet jord, har du ansvaret for, at flytningen bliver anmeldt inden flytningen påbegyndes. Den der rent faktisk flytter jorden, skal sikre sig, at du har anmeldt flytningen.

Før du kan anmelde jorden skal der udtages én eller flere jordprøver, der skal sendes til analyse.

Analysen vedhæftes anmeldelsen som du opretter på hjemmesiden:

www.jordweb.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation