Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Råstoffer

Råstofindvinding kræver enten tilladelse eller en anmeldelse. Det afhænger af om indvindingen er erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig. Råstoffer er sand, grus, sten, ler og kridt i undergrunden.

Myndighed

Region Nordjylland har siden Kommunalreformen i 2007 haft ansvaret for kortlægning af råstoffer og for at udarbejde en regional råstofplan.

Fra den 1. juli 2014 har Region Nordjylland også overtaget ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen i Rebild Kommune.

Har du derfor spørgsmål vedrørende råstofgravene i Rebild Kommune, så skal du henvende dig til Region Nordjylland på: 

raastoffer@rn.dk

eller telefon: 97 64 82 76.

Jord i råstofgrave

Ifølge Jordforureningslovens § 52 er tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave forbudt.

Region Nordjylland kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet. Ansøgning om dispensation skal ske på et særligt skema som fås på Region Nordjyllands hjemmeside, eller ovenstående e-mail og telefon.

Region Nordjyllands hjemmeside om råstoffer

Vil du vide mere om råstoffer, så læs mere på:

Region Nordjyllands hjemmeside

Monsido - statistik

Cookieinformation