Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Jordforurening

Hvordan opstår jordforurening

Jordforurening opstår ved spild af olie, opbevaring af kemikalier, forskellige aktiviteter tilknyttet især virksomheder. Det kan være en utæt/tæret villaolietank eller et uheld på motorvejen, der giver anledning til forurening.

Uanset kilden kan forurening af jord og grundvand være til skade for både menneskers sundhed og miljøet.

Jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven er kommunens værktøj til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening.

Rebild Kommune udfører en række opgaver indenfor jordforureningsområdet:

  • Påbud om undersøgelse og oprydning, når der er sket en jordforurening.
  • Tilladelser eller miljøgodkendelser til genanvendelse af jord
  • Tilladelser til anlægsarbejde og byggeri på forurenede grunde.
  • Behandling af anmeldelser om jordflytning.
  • Udfører tilsyn i forbindelse med ovenstående.

Rebild Kommune er i de fleste tilfælde myndighed på jordforureningsområdet.

Region Nordjylland er dog myndighed på området med kortlægning af forurenede grunde og den offentlige indsats i forbindelse med oprydningen på forurenede grunde.

Monsido - statistik

Cookieinformation