MINI-SFO

Pige på legeplads - www.colourbox.dk
Børnene i Rebild Kommune begynder i MINI-SFO i april måned, det år de skal starte i skole. Der er en MINI-SFO tilknyttet hver skole i kommunen.

Børnene har altså deres hverdag, de sidste fire måneder op til skolestart, i SFO'en, der er knyttet til den skole, de skal gå på efter sommerferien. MINI-SFO pladsen er på den skole, som ligger i det skoledistrikt, hvor barnet går i børnehave. 

Børnene lærer skolens område og personale at kende, og på den måde bliver overgangen fra børnehave til skole nemmere. Der vil være voksne med, som de kender fra børnehaven.

Det er forskelligt, hvordan den enkelte MINI-SFO er skruet sammen - børnehaven og skolen holder jer informeret, når tiden nærmer sig.

I MINI-SFO i Rebild Kommune arbejdes der videre med læreplanstemaerne fra dagtilbud. Læreplanerne er fundamentet for personalet fra børnehave og SFO's samarbejde om børnenes læring og trivsel i MINI-SFO.  

Børn, der er indskrevet i børnehave, bliver automatisk overflyttet til MINI-SFO i perioden 1. april til 31. juli, det år de skal starte i skole.

Børnene indskrives herefter i fuldtids-SFO pr. 1. august.

Tilbuddet om SFO ophører, når barnet går ud af 3. klasse og udmelding sker automatisk. 

I skal derfor kun foretage jer noget i forbindelse med MINI-SFO og SFO, hvis:

• Barnet skal gå i andet skoledistrikt end det, som børnehaven tilhører (kontakt pladsanvisningen)

• Barnet skal ikke benytte SFO fuldtids pr. august (kontakt pladsanvisningen inden 1. august)

Hvis barnet skal skoleudsættes skal I ikke foretage jer noget, da børnehaven orienterer pladsanvisningen. 

Menu