Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Pladsanvisningen

Vi sørger for opskrivning og udmeldelse til dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2. Derudover sørger Pladsanvisningen blandt andet for tilskud til privat pasning. 

Opskrivning

Vi anviser en plads til dit barn, når du ønsker barnet indskrevet i den kommunale dagpleje, daginstitution, skolefritidsordning (SFO) eller skolefritidsordning 2 (SFO2). Opskrivning sker digitalt via Den Digitale Pladsanvisning (nederst på denne side). 

Husk

Du skal skrive dit barn op 3 måneder før den dato, du ønsker en plads, for at være garanteret en plads. Pladsgarantien er ikke en garanti for optagelse i et bestemt dagtilbud/institution, men er en garanti for en given plads i et kommunalt tilbud. Optagelse sker til den 1. i en måned. Har du ønsket optagelse med mindre end 3 måneders varsel, kan der ikke garanteres en plads. Det tilstræbes dog altid at finde en plads hurtigst muligt.

Optagelseskriterier

Der er fastsat optagelseskriterier, som sikrer, at pladserne i dagtilbud fordeles retfærdigt. Kriterierne er oplistet med det første princip først:

1: Behovsdato

2: Fortrinsret for søskende

3: Anciennitet 

4: Diversitet

Du kan læse om pladsgaranti, optagelse, udmeldelse mm i vores pladsanvisningsprincipper 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på at få skrevet dit barn op så tidligt som muligt. Det skyldes, at det er det barn, der har været skrevet op i længst tid, der får tilbudt pladsen (den der har højest anciennitet).
Ved tilflytning til kommunen, kan du desværre ikke overføre anciennitet eller tid du har stået på venteliste fra en anden kommune. 

Hvornår sender vi tilbud ud?

Tilbud om dagplejeplads eller vuggestueplads sendes ud ca. to måneder, før barnet skal starte.
Tilbud om plads i børnehave sendes ud ca. tre måneder, før barnet skal starte.
Du kan læse meget mere om rammer og retningslinjer for plads i dagtilbud herunder

Kontakt

Pladsanvisningen
Tlf. nr. : 99 88 77 88 
pladsanvisningen@rebild.dk

Information

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - børnepasning og digital pladsanvisning