Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Fælles Indsats

Hvis jeres barn har det svært, har hele familien det svært. I Fælles Indsats løser vi i fællesskab problemerne, før de vokser sig store.

Fælles Indsats (FI) er et gratis tilbud i Rebild Kommune til børn og familier, der har det svært. Det kan være, I står i en vanskelig situation for eksempel i forbindelse med skilsmisse eller sygdom. Eller jeres barn synes, det er svært at gå i dagpleje, daginstitution eller skole. Det kan være, der er problemer omkring søvn eller kost. Eller er der noget helt andet, I tumler med i forhold til jeres barn?

Vi lægger en plan i fællesskab

Kan I nikke genkendende til noget af ovenstående, så tilbyder vi et forløb, der kan hjælpe jer videre. Det hele begynder med en snak med Fælles Indsats-teamet. Det er et team, der består af en sundhedsplejerske, en PPR-medarbejder og en socialrådgiver. I deltager naturligvis også i mødet, ligesom de mennesker, der er tættest på barnet i dets hverdag – det kan være barnets pædagog, lærer eller dagplejer. Vi sætter os sammen, og ser på udfordringerne for jeres barn og jeres familie. Så lægger vi sammen en plan for, hvad vi gør, og hvem der gør hvad og hvornår. På den måde kommer vi hurtigt fra ord til handling, og får vendt situationen.

Signs of Safety

Møderne i Fælles Indsats afholdes efter Signs of Safety metoden. Det er en samtalestruktur, som understøtter, at I på mødet taler om det, der fungerer, og det der bekymrer, samt laver en plan for, hvordan barnet kommer tilbage i trivsel. På Fælles Indsats mødet taler I om helt konkret adfærd og handlinger i hverdagen, så f.eks. det der i forvejen fungerer, kan inspirere til planen for, hvad der skal ske. Mødelederen sikrer, at alle mødets deltagere kommer i spil, og skriver på tavlen undervejs. Når et Fælles Indsats møde afsluttes, har I som forældre mulighed for at få tavlen med hjem, eller kan tage et billede af tavlen, for efterfølgende at kunne gense, hvad der blev talt om og aftalt til mødet. 

Kontakt

Forældre kan kontakte barnets daginstitution, dagpleje eller skole, hvis I ønsker et Fælles Indsats møde. 

Private dag- eller skoletilbud kan komme i kontakt med Fælles Indsats på følgende numre:

99 88 78 59 eller 99 88 94 62 - Læg en besked på telefonsvareren hvis telefonen ikke besvares - så vil du blive kontaktet. 

Monsido - statistik

Cookieinformation