Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Specialklasser

Specialklasser er til børn og unge, som har gavn af andre rammer til at støtte deres læring, udvikling og trivsel i skolen.

En specialklasse eller et specialtilbud kan være en mulighed, hvis dit barn har brug for særlig støtte eller hensyn i skolen.

På almenskolerne har vi forskellige tilbud til elever, der har specielle behov eller forudsætninger.

Samlet set er der to klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, en klasse for børn med specifikke vanskeligheder, en klasse for børn med adfærds- og kontaktproblematikker og en klasse for børn med socio-emotionelle vanskeligheder. 

Målet er størst mulig livskvalitet og livsduelighed, men ikke nødvendigvis størst mulig tilpasning. Alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan. Målet er at give eleverne optimale udviklingsmuligheder, så de på sigt kan deltage aktivt i samfundet med de særlige forudsætninger, de har. Det arbejdes frem mod, at eleverne bliver uddannelsesparate, og på at de
så vidt muligt får en fuld afgangsprøve. Der kan dog dispenseres herfra jf. lovgivningen.

Du kan læse mere om de forskellige specialtilbud nederst på denne side. 

Derudover har vi en specialskole, som du kan læse mere om her:

Læringscenter Himmerland

Henvisning til specialtilbud/skole

En elev skal henvises for at gå i en specialklasse eller på en specialskole. Du skal derfor kontakte skolen, hvis du mener, at dit barn kunne have gavn af et specialtilbud. Så vil skolen i samarbejde med dig, PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning) og forvaltningen finde ud af hvilket tilbud, der kan være behov for. 
 

Specialtilbud/Specialklasser

Monsido - statistik

Cookieinformation