Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Støtte, råd og vejledning ved PPR
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Nogle børn har det svært. Måske er kroppen fuld af spilopper eller bogstaverne hopper, måske har ørerne svært ved at høre, eller tungen slår knuder. Måske er det svært at indgå i samværet med andre børn og voksne og skabe gode relationer. Måske er du bekymret for dit barn, eller du kan se, at han eller hun ikke trives? Afdelingerne 'Inklusion' og 'Åben Rådgivning' kan hjælpe.

I de to afdelinger har vi et korps af blandt andet sundhedsplejersker, psykologer, fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, tale-/hørepædagoger, læsevejledere og socialfagligt personale, som står klar til at hjælpe og støtte jer og jeres barn.

Snak med institutionen eller skolen

Går jeres barn i dagpleje, skole, børnehave eller en anden af vores institutioner, er det altid en god ide at starte her. Tag fat i en leder, lærer, pædagog eller en anden fagperson og få en snak om de udfordringer og vanskeligheder, du ser, dit barn står i. I de fleste tilfælde kan I i fællesskab finde en løsning. Ellers kan institutionen tage kontakt til os og trækker på de kompetencer, vi har. I så fald sker det altid med jeres viden. Vi fungerer altså som sparrings- og samarbejdspartnere for institutioner og skoler; vi hjælper dem, med at hjælpe jer og jeres barn.

'Inklusion' kan hjælpe

'Inklusion' er den afdeling, som institutionen vil tage fat i, hvis de ikke umiddelbart kan hjælpe jer og jeres barn. 'Inklusion' kan hjælpe, hvis det drejer sig om vanskeligheder med at læse, motoriske problemer, mobning, hvis barnet har en diagnose eller andet. 

Hvis du af den ene eller anden årsag ikke ønsker at kontakte skolen om jeres problemer, er du velkomne til at kontakte os direkte.

Kontakt

PPR
Telefon: 99 88 77 89
Mail: ppr@rebild.dk

Åben anonym rådgivning

Et andet godt sted at starte er vores 'Anonym Rådgivning for Familier, Børn og Unge'. Der sidder selvsamme fagpersoner klar til at rådgive på mail eller over telefonen - om alt der har med familie og børn at gøre. Måske føler du dig usikker omkring opdragelsen, du kan være i tvivl om, hvorvidt dit barn trives, eller måske skændes I meget i familien. Der kan være mange årsager til, at I henvender jer til os. Hvis der er behov for det, kan man også få en række samtaler. 

Kontakt

Anonym familierådgivning
Telefon: 99 88 88 79
Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.30-9.30.
Mail: anonym@rebild.dk

Behov for støtte

Hvis det viser sig, at dit barns vanskeligheder ikke umiddelbart kan løses, kan vi for eksempel lave en såkaldt individuel udredning eller andre dybdegående undersøgelser. På baggrund af det, sætter vi så de nødvendige tiltag i værk og yder den støtte, dit barn har behov for.

Det sker ligeledes altid i tæt samarbejde med dig som forælder.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkomne til at tage kontakt.

Monsido - statistik

Cookieinformation